Elförsörjningen i Stockholm har stora utmaningar och redan i dag är det ett mycket ansträngt läge med tilltagande effektbrist. För att möta storstadsregionens utmaningar satsar nu energiföretaget Stockholm Exergi och effektoperatören Polar Capacity tillsammans för att bygga storskaliga batteriparker med en sammanlagd effekt på minst 100 MW.

De båda företagen bildar ett samägt dotterbolag som ska bygga batteriparker för att leverera effekt och stödtjänster som ger stabilitet till energisystemen i Stockholmsområdet.

Det första steget för det nybildade bolaget blir att etablera en 20 MW stor batteripark i Stockholms län som kommer att stå färdig under 2023. Planen är att därefter etablera flera storskaliga batteriparker i länet på sammanlagt minst 100 MW, vilket motsvarar effektbehovet i en stad av Borlänges storlek. Batteriparkerna ansluts till elnätet och kommer att bidra till att underlätta den pågående energiomställningen och ge effekt i stor skala när det uppstår bristsituationer i elsystemet, inte minst i Storstockholm. Det potentiella behovet är dock stort och fler batteriparker kan bli aktuella för att kunna leverera de stödtjänster som krävs.

– För Stockholm Exergi är detta ett viktigt steg där vi breddar vår verksamhet från värme, kyla och el till att också producera effekt och stödtjänster. Som Sveriges ledande fjärrvärmebolag känns det naturligt att vara med och ta ett större ansvar för hela det energisystem som är i förvandling. Att vi kan göra det med en långsiktig aktör som Polar känns särskilt bra, säger Stockholm Exergis vd Anders Egelrud. 

Tobias Emanuelsson, vd för moderbolaget Polar Structure där Polar Capacity ingår säger:

– Polar Structure investerar i långsiktiga lösningar som bidrar till att underlätta samhällets omställning inom transporter, energi och digitalisering. Ingen sitter ensam inne på alla lösningar och jag ser strategiska partnerskap med andra pionjärer i branschen som avgörande pusselbitar för att lyckas med omställningen. Jag är därför oerhört stolt över samarbetet med Stockholm Exergi och vårt gemensamma bolag som blir ett tydligt exempel på hur vi tillsammans kan skapa stabilitet, trygghet och tillförlitlighet för Stockholms elsystem.

Fakta om samarbetet
Stockholm Exergi och Polar Capacity har enats om att bilda ett samägt bolag som ska bygga och installera storskaliga batteriparker i Stockholmsområdet. Målet är att installera minst 100 MW och den första anläggningen på 20 MW kommer att stå färdig redan under 2023.

Senast uppdaterad

  • Daniel Löfstedt
  • 2023-03-14

Kategorier