Kommunerna i Stockholms län samlade enligt den senaste mätningen* in 16 000 ton utsorterade plastförpackningar från hushåll och företag, vilket motsvarar ca 6,6 kg per invånare och år. Hur mycket varje kommun sorterar ut skiljer sig åt, från 16,0 kg till 4,8 kg plastförpackningar per invånare och år.

För Stockholm Exergi är plastfrågan viktig. Bolaget tar varje år emot över 900 000 ton avfall från Stockholms företag och hushåll för förbränning. Avfallsförbränningen är ofta den sista länken i en lång kedja som börjar när en produkt tillverkas. Energin i avfallet tas tillvara i form av el och värme som distribueras till stockholmarna. Målet är att göra detta med så låg klimatpåverkan som möjligt, men idag kommer 60 procent av koldioxidutsläppen från avfallsförbränningen nästan helt uteslutande från hushållens plastförpackningar som inte sorterats ut tidigare i avfallskedjan.

– Plast som slängs i stället för att materialåtervinnas ger utsläpp av koldioxid, så att minska andelen plast i avfallet är en mycket viktig klimatåtgärd. Vårt mål är att vara klimatpositiva 2025 och bidra till att Stockholm blir världens första klimatpositiva huvudstad. En stor utmaning på väg mot det målet är dock plasten i avfallet, säger Mårten Eriksson, chef för återvinning på Stockholm Exergi.

Stockholm Exergi genomför så kallade plockanalyser för att öka förståelsen för den klimatpåverkan som uppstår när bolaget behandlar stockholmarnas restavfall. Nedbrutet per kommun visar analysen att:

  • Av de 15 800 ton insamlade plastförpackningar i Stockholms län kom 36 procent från Stockholms stad. Övriga kommuner i länet bidrog med 5 procent eller mindre. Resultatet speglar förstås mycket av invånarantalet i varje kommun.
  • Den genomsnittliga mängden plastförpackningar som samlas in i länet är 6,6 kg per invånare, vilket kan jämföras med det nationella genomsnittet på 7,9 kg per invånare.
  • Mängden plastförpackningar som samlas in varierar kraftigt mellan olika kommuner. De kommuner som samlar in den största mängden plast är Nykvarn med 16,0 kg per invånare; Södertälje med 10,7 kg per invånare och Ekerö med 10,2 kg per invånare.
  • Sigtuna, Stockholm och Upplands Väsby samlar in 5,8 kg plast per invånare medan Sundbyberg och Vallentuna kommun samlar in 4,8 respektive 5,4 kg insamlad plast per invånare.

– Invånarna i Stockholms län är redan bra på att källsortera men sorteringen av plast kan bli ännu bättre. I våras invigde vi tillsammans med SÖRAB en eftersorteringsanläggning av restavfall i Brista norr om Stockholm för att bland annat sortera ut den plast som hushåll och företag inte har klarat av att sortera. Och genom att sprida resultaten från våra plockanalyser hoppas vi öka samhällets medvetenhet om plastsorteringen och dess betydelse för klimatet, säger Mårten Eriksson.

Ytterligare siffror från Stockholm Exergis plockanalyser finns tillgängliga i rapporten Restavfallets klimatpåverkan.

Senast uppdaterad

  • Charlotte Lindevall
  • 2021-08-31