Stockholm Exergi har skrivit ett yttrande kring den Klimatpolitiska vägvalsutredningen SOU 2020:4 som varit ute på remiss, och understryker utredningens inriktning mot att skapa s.k. kolsänkor bland annat genom att infångning av biogen koldioxid och att föreslaget stöd riktas endast till biogena kolsänkor. Vi är också eniga med slutsatsen att det krävs omgående handling för att de första anläggningarna ska kunna tas i drift under 2020-talet.

De förslag till åtgärder och styrmedel som föreslås när det gäller avskiljning och lagring av biogen koldioxid (bio-CCS) har goda förutsättningar att säkerställa att stödet blir kostnadseffektivt, och bör införas snarast möjligt.

Vår bedömning är att funktionell CCS-teknologi är tillgänglig och att tekniska förutsättningar för permanent lagring av koldioxid snart är på plats. Vi anser också att det, förutom för bio-CCS, kan införas ekonomiska incitament för att främja användning av biokol som kolsänka.

Vid Värtaverket i Stockholm driver vi en forskningsanläggning för bio-CCS och givet ett införande av de legala och ekonomiska förutsättningar som föreslås i utredningen finns goda möjligheter att implementera såväl bio-CCS som industriell biokolsproduktion inom fem år.  Det är önskvärt att processen kommer igång så att de första storskaliga anläggningarna kommer i drift så snart som möjligt. Med stöd av föreslagna styrmedel skulle vi kunna bidra till negativa utsläpp genom att applicera CCS-teknik i full skala långt innan år 2030.

Ytterligare anser vi att styrmedel för att skapa kolsänkor ska utformas så att de blir långsiktiga och uthålliga. Den politiska risken för ändringar i utformningen av stödet behöver i praktiken elimineras.

Läs hela yttrandet här

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad

  • Anna Andersson
  • 2022-08-15