Stockholm Exergi har utsett Åse Lagerqvist von Uthmann till ny CFO, direktör för enheten ekonomi & affärsstöd och medlem i företagsledningen med tillträde senast april 2023.

Åse Lagerqvist von Uthmann (bilden) efterträder Emma Rönnmark som efter snart tre år har valt att gå vidare i en ny roll utanför bolaget. Emma slutar under första kvartalet 2023 och vi vill rikta ett stort tack till Emma för betydelsefulla insatser för Stockholm Exergi och önska henne lycka till i ny roll.

Stockholm Exergi är på väg på en oerhört spännande resa mot att bli ledande inom koldioxidinfångning där vi välkomnar Åse med på denna resa. Åse kommer senast från rollen som CFO på Swedish Space Corporation och har med sig god förståelse och kunskap från energibranschen i tidigare uppdrag inom bland annat Vattenfall och som styrelsemedlem i Svenska kraftnät.

Senast uppdaterad

  • Daniel Löfstedt
  • 2022-11-15