Stockholm Exergi kör för andra året i rad ett program för mentorskap av kvinnliga studenter, med fokus på kunskaps – och erfarenhetsutbyte som ger nya insikter och perspektiv.  Stockholm Exergi vill möjliggöra lärande, personlig utveckling och yrkesmässig utveckling för studenterna och även inspirera och bidra till en ökad kännedom om Stockholm Exergi , för att öka kunskapen om oss som arbetsgivare och vilka utvecklingsmöjligheter och roller vi erbjuder. Genom att  agera förebilder kan vi aktivt bidra till ökad jämställdhet. – “If you can see it you can be it”.

HR-chef Anna Leander berättar mer.

Varför startades ett Mentorprogram? Är det viktigt att satsa på unga kvinnliga teknikstuderande?
– Vi behöver tillsammans med hela branschen aktivt arbetar för att inspirera unga kvinnor till att satsa utbildningar och jobb inom vår sektor. Det kan och bör vi göra på flera sätt. Detta är ett. För oss är det självklart att lyfta fram våra medarbetare som förebilder och låta dem dela med sig av sina erfarenheter och kunna inspirera och stötta på olika sätt. Sen är vi ju självklart extremt nyfikna på framtidens medarbetare, kan vi skapa dialog i dessa unika möten lär vi oss massor om vad som är viktigt för framtidens talanger. Valet av mentorprogram blev naturligt just för att det blir ett ömsesidigt utbyte för alla som över tid kan omfatta ganska många personer, både mentorer och adepter. Många av oss mentorer kan själva blicka tillbaks på mentorprogram som haft betydelse för oss

 Har intresset varit stort?
– Ja det får vi säga. I år har det varit lite mer utmanande att nå ut eftersom det enbart gjorts via digitala kanaler.

Vad hoppas du på att detta ska leda till?
– Jag hoppas att alla inblandade utvecklas och blir inspirerade på olika sätt. Jag hoppas också att det leder till att våra adepter upplever att de får ett stöd på något sätt på sin resa in i arbetslivet. Över tid hoppas jag att det leder till att fler kvinnor lockas till branschen och att vi liksom andra bolag i branschen når våra mål ökad jämställdhet och mångfald. Och kanske kommer någon av dessa adepter en dag själva vilja vara mentorer åt en student.

I nuläget har Stockholm Exergi 13 stycken mentorer och 13 stycken adepter.

Senast uppdaterad

  • Anna Andersson
  • 2021-02-11

Kategorier