40 procent mindre koldioxidutsläpp när plasten sorterats ut från hushållsavfallet. Det var resultatet när Stockholm Exergi, Stena Recycling och Stena Fastigheter tillsammans genomförde ett projekt med syfte att få fler att sortera ut mer plast från hushållssoporna och därmed i längden minska koldioxidutsläppen.

 Under 2021 startade ett samprojekt mellan Stockholm Exergi, Stena Recycling och Stena Fastigheter med syfte att minska plasten i hushållsavfallet för att nå en högre återvinningsgrad och samtidigt bidra till minskad klimatpåverkan. Med projektet vill aktörerna se om det går att ändra beteenden genom att informera med kunskapshöjande fakta om miljönytta, både avseende de fossila koldioxidutsläppen som uppstår vid förbränning av plast och vad som händer med plasten när den istället återvinns.

Stena Fastigheters bestånd om 191 lägenheter på Telefonplan, i södra Stockholm, valdes ut som ett pilotprojekt. Inledningsvis gjordes en så kallad plockanalys för att få fram ett nollvärde för lägenheternas hushållsavfall. Därefter startade i september en kampanj, där det under en månads tid genomfördes olika aktiviteter såsom event, uppskyltning i soprum samt informationsutskick.

​Efter kampanjen gjordes en ny plockanalys som visade att det totala hushållsavfallet hade minskat från 5,95 kg per hushåll och vecka till 4,54 kg. Plasten hade minskat från 1,18 kg per hushåll och vecka till 0,71 kg – det motsvarar en minskning av koldioxidutsläpp från plastavfallet med 40 procent.

Varför är detta viktigt för oss? Jo, plasten står för merparten av klimatpåverkan när det sorterade restavfallet slutbehandlas genom förbränning, så om stockholmarna blir bättre på att sortera ut plasten till materialåtervinning minskar koldioxidutsläppen.

Visste du exempelvis att:

  • Plast går att återvinna upp till sju gånger!
  • 60 % av koldioxidutsläppet från ditt hushållsavfall beror på att det innehåller plastförpackningar och pappersförpackningar med plastinnehåll.
  • Varje hushåll genererar ca 30 kg avfall per år i form utav plastförpackningar
  • I Stockholms län sorteras knappt 7 kg/år (ca 6,6 kg/år) ut per hushåll och går till materialåtervinning. Det innebär att nästa 80 % av alla plastförpackningar slängs i restavfallet istället för att återvinnas.

Detta är ett tydligt exempel på hur vi tillsammans arbetar för en hållbar värld. Nu planerar aktörerna för hur detta ska tas vidare och genomföras i fler bostadsområden.

Senast uppdaterad

  • Daniel Löfstedt
  • 2022-02-07

Kategorier