Karin Boman Röding är ny chef för public affairs och strategisk kommunikation på Stockholm Exergi. Hon tillträdde den 11 december och kommer att fortsätta arbetet med att stärka företagets samhällsrelationer och utveckla den strategiska kommunikationen.

Stockholm Exergis dagliga verksamhet är beroende av beslut som fattas inom politiken och av myndigheter. Konstruktiva samhällsrelationer och tydlig kommunikation är därför en självklarhet för att Stockholm Exergi ska kunna möta de utmaningar energisektorn står inför och samtidigt leva upp till samhällets och kundernas förväntningar.

– För mig är klimatomställningen en central framtidsfråga och Stockholm Exergi är ett bolag som kan och vill vara en del av lösningen. Därför ser jag mycket fram emot att få använda min erfarenhet från näringsliv och politik i arbetet med att utveckla Stockholm Exergis samhällskontakter och på det sättet bidra till att vi som bolag kan göra skillnad i klimatomställningen, säger Karin Boman Röding.

Stockholm Exergi har en stor bredd av frågor där reglering av politiska beslut är viktiga, så som fjärrvärme, avfallsbehandling och eleffekt. Stockholm Exergi går också i fronten för utvecklingen av bio-CCS och minusutsläpp och vill spela en betydelsefull roll för att en ny svensk industri ska kunna växa fram.

Karin Boman Röding har de senaste åren jobbat i näringslivet med frågor starkt kopplade till klimatomställningen, bland annat på LKAB och Uniper. Hon har också lång erfarenhet från politik och myndighet, bland annat inom Regeringskansliet.

Senast uppdaterad

  • Daniel Löfstedt
  • 2023-12-20

Kategorier