Stockholm Exergi vill fortsätta att utveckla sin dialog med politiken och myndigheter och har rekryterat Joakim Cejie som ny head of public affairs – chef för samhällskontakter.

Stockholm Exergis verksamhet är samhällsviktig och inte minst därför är företagets relation med politiken och myndigheter mycket betydelsefull. Det är här många beslut fattas som påverkar Stockholm Exergis dagliga verksamhet.

– Stockholm Exergi befinner sig i en mycket spännande fas med satsningen på infångning och lagring av koldioxid genom bio-CCS samtidigt som företagets roll som lokal elproducent sannolikt är viktigare än någonsin med tanke på energikrisen. Vår relation med politiken och myndigheter är i det här skedet mycket viktig, jag ser fram emot att utveckla vår dialog, säger Joakim Cejie.

Joakim Cejie kommer senaste från samma roll på SSAB och dessförinnan var han politiskt sakkunnig hos infrastrukturminister Anders Ygeman.

Senast uppdaterad

  • Daniel Löfstedt
  • 2022-09-26

Kategorier