Rökutveckling i bränslelager i Högdalen – släckningsarbete pågår

En glödbrand i ett bränslelager för returflis vid Högdalenverket pågår sedan igår kväll. Stockholms brandförsvar kallades till platsen vid 21-tiden och de har under natten genomfört släckningsarbete för att stoppa rökutvecklingen som glödbranden ger upphov till. Räddningstjänsten är fortfarande på plats och genomför släckningsarbete. Inga personer har skadats i samband med incidenten.

Vad som har orsakat branden är inte klarlagt och hur omfattande skadorna är på bränslelagret går inte att bedöma i nuläget. Situationen har inte medfört några produktionsstörningar, utan leveranserna till kunderna har upprätthållits.

Om affären godkänns blir konsortiet ny hälftenägare av Stockholm Exergi, tillsammans med Stockholms stad som äger den andra hälften.

– För att världen ska klara klimatutmaningen behövs både förnybar energi och negativa utsläpp. Vårt mål är en klimatpositiv verksamhet år 2025 och för att lyckas med det krävs starka, engagerade och långsiktiga ägare som delar vår syn på hållbarhet – egenskaper som Stockholms stad, Fortum och konsortiet alla delar. Vi vill tacka Fortum för deras viktiga bidrag som delägare och ser fram emot nästa kapitel i vår resa mot att skapa världens första klimatpositiva huvudstad, tillsammans med samarbetspartners, kunder och ägare, säger Anders Egelrud, Stockholm Exergis vd.

Beskedet idag medför inga förändringar för Stockholm Exergis kunder, leverantörer eller anställda. Affären är beroende av myndighetsgodkännanden och Stockholms stad har även möjlighet att nyttja sin hembudsrätt. För detaljer om det hänvisar vi till våra ägare.

Mer nyfiken?

Senast uppdaterad

  • Jonas Collet
  • 2021-06-30