Stockholm Exergi siktar på att ha en fullskalig anläggning för koldioxidavskiljning genom bio-CCS i drift 2025. Nu ger EUs Innovation Fund besked om att bolaget är med bland de projekt som blivit utvalda att få lämna in en fullständig ansökan om delfinansiering i steg 2, vilket kan bli ett viktigt bidrag för att etablera tekniken i Stockholm.

Totalt lämnades 314 ansökningar in inom ett antal olika sektorer. Av dessa var 14 stycken rena CCS-projekt, men det fanns även några ytterligare projekt med CCS-komponenter bland övriga ansökningar. Stockholm Exergis ansökan är en av de 70 som gått vidare för att väljas ut i nästa steg.

– Vi driver ett väldigt bra projekt och vår ansökan håller även den en riktigt hög kvalitet så vi har goda förutsättningar att ta oss hela vägen genom EIF:s bedömningsprocess. Passerar vi deras nålsöga så får vi ett signifikant bidrag till installation och drift av bio-CCS vid Värtaverket under de 10 första åren, säger Fabian.

Bio-CCS-anläggningen vid Värtaverket ska fånga in koldioxid från biobränslen som redan är klimatneutrala, och kommer därför kunna skapa en så kallad kolsänka och ta bort 800.000 ton koldioxid från atmosfären per år.

Innovation Fund är ett initiativ för att minska utsläpp av koldioxid i Europa. Fonden har inledningsvis €1 miljard vikt för investeringar i innovationer inom koldioxidinfångning, förnybar energi, energilagring och energiintensiva industrier. Målet med fonden är att tillgängliggöra €10 miljarder under åren 2020-2030, med löpande möjligheter att söka stöd.

Stöd från EIF kan maximalt uppgå till 60 procent av relevanta kostnader under 10 år. För Stockholm Exergi kommer det krävas ytterligare finansiering för att en anläggning slutligt kan komma till stånd. Detta kan ske genom statliga styrmedel i Sverige eller att kolsänkan går att kommersialisera. Stockholm Exergi fortsätter att arbeta parallellt på flera spår kring finansiering.

Senast uppdaterad

  • Charlotte Lindevall
  • 2021-03-25