deltog tidigare i våras på bio-CCS-dagen på Värtaverket. Då berättade hon bland annat om vikten av att inte överreglera i arbetet att skapa en internationell marknad för minusutsläpp.

En av de finansieringsströmmar som behövs för att Stockholm Exergi ska kunna finansiera en storskalig anläggning för bio-CCS är en internationell marknad för minusutsläpp. Många företag är idag intresserade av att bidra till att bromsa klimatförändringarna genom att köpa minustutsläpp och allt fler företag sätter upp ambitiösa klimatmål och planer att nå ”net-zero”. Dessa företag och organisationer utgör en ständigt växande kommersiell marknad för minusutsläpp.

Men ännu är inte marknaden på plats och arbete pågår på olika fronter för att nå målet. Therese Strömshed på Mannheimer Swartling lyfter fram överregleringar som den främsta regulatoriska utmaningen i den fas arbetet med att skapa marknaden befinner sig just nu.

– Det handlar om att man vill reglera för mycket i en och samma förordning utan att alla gånger tänka sig för vad det är man reglerar och hur det påverkar längre ner i värdekedjan.

På frågan om vad som krävs för att skapa den internationella marknaden säger Therese Strömshed att det är flera saker som behöver trilla på plats, bland annat nationell lagstiftning som inte hindrar marknaden.

– Det krävs en nationell lagstiftning som inte lägger något hinder för den internationella frivilligmarknaden. Och vad som krävs då är lite återhållsamhet från lagstiftaren så att man inte går in och reglerar globala principfrågor på nationell nivå som kan regleras i den privata sfären eller att man avvaktar och inväntar lite lagstiftning som kommer bland annat från EU, säger hon.

Senast uppdaterad

  • Daniel Löfstedt
  • 2023-06-22

Kategorier