Stockholm Exergis vd Anders Egelrud sammanfattar 2021 som ett utmanande år då pandemin fortsatte påverka samhället och verksamheten och där priserna på insatsvaror och el har varit synnerligen volatila. Men samtidigt har kundleveranserna under året varit i det närmaste hundraprocentiga och fjärrvärmekunderna har inte drabbats av de extremt höga elpriserna under slutet av året.

– Vi har under året också tagit viktiga steg mot att skapa ännu en nytta för samhället. Vårt projekt att bygga en storskalig anläggning för bio-CCS – infångning och lagring av biogen koldioxid – har fortsatt och i höstas fick vi ett mycket viktigt erkännande och stöd i vår fortsatta utveckling. EU:s innovationsfond valde ut oss som ett av sju europeiska projekt som tillsammans får dela på 1,1 miljarder EUR, skriver Anders Egelrud i vd-ordet för års- och hållbarhetsredovisningen.

Nyckeltal januari-december 2021:

  • Nettoomsättningen uppgick till 7 294 MSEK (6 180)
  • Försäljningen uppgick till 9 609 GWh (8 247) varav 8 309 GWh (7 224) utgjordes av värme
  • Rörelseresultatet för året uppgick till 1 424 MSEK (1 302).
  • Resultat efter skatt uppgick till 970 MSEK (878)

Läs års- och hållbarhetsredovisningen här.

Senast uppdaterad

  • Daniel Löfstedt
  • 2022-03-25