Vi har sammanställt några av de vanligaste frågorna vi fått från NKI-undersökningen. Har du någon ytterligare fråga som inte besvaras här, kontakta gärna vår kundservice

 

Exempel på frågor till Stockholm Exergi och våra svar:

Vi har skickat ut information om vår nya prismodell till de kontaktpersoner ni angett*. På vår hemsida kan ni också läsa mer om den nya prismodellen. Under våren har vi även bjudit in till informationsmöte. Har du ytterligare frågor, kontakta oss eller boka en kostnadsfri energirådgivning

*I det fall inte ni angett en kontaktperson, kontakta oss så skickar vi information om vår nya prismodell på nytt.

– Anna, Kundkommunikation, Stockholm Exergi

Vi har ingen app men alla våra kunder har möjlighet att logga in på vår digitala tjänst Mina sidor. Här kan du se din fastighets energianvändning och din kostnadsprognos. Det är enkelt att komma igång, läs mer på Mina sidor – Stockholm Exergi

– Sofia, ansvarig Mina sidor, Stockholm Exergi

Våra kunder ansvarar själva för sitt värmesystem, inklusive fjärrvärmecentralen. Felinställningar kan påverka värmeleveransen. Vi rekommenderar att anlita en tekniker för att se över och justera systemet. Tjänsten ”Funktionskontroll” hos oss kan hjälpa med detta. Bor du i en bostadsrättsförening, beställ här. Bor du i en villa, beställ här.

– Nils, Energiexpert, Stockholm Exergi

Våra energimätare byts ut regelbundet för att säkerställa högsta tillförlitlighet och alltid i enlighet med SWEDACS (nationellt ackrediteringsorgan) föreskrifter. All provtagning och kalibrering av mätarna sköts av ett kontrollorgan som ackrediterats av SWEDAC.

– Annika, Mätingenjör, Stockholm Exergi

Idag prissätter vi vår fjärrvärme utifrån just alternativkostnadsprincipen, där vi noggrant följer kostnadsutvecklingen för våra kunders vanligaste alternativ på värmemarknaden, vilket vi bedömer är bergvärme med elspets.

– Jonas, Affärsutvecklare, Stockholm Exergi

Vi arbetar kontinuerligt med att följa och jämföra alternativkostnaden mot våra kunders vanligaste konkurrerande alternativ på värmemarknaden, med syfte att vara konkurrenskraftiga sett till samtliga ingående värden.

– Jonas, Affärsutvecklare, Stockholm Exergi

Vi tycker inte att vi sysslar med klimattjafs. Den globala uppvärmningen är ett faktum och något vi alla måste förhålla oss till. Här har vi som Stockholmarnas energibolag en skyldighet att tillhandahålla en hållbar och framtidsinriktad energileverans som möter Stockholm stads, Sveriges och våra kunders förväntningar. Vi tror dessutom inte att det går att bedriva ett ekonomiskt sunt energibolag med konkurrensmässiga priser i framtiden om vi inte prioriterar och arbetar med klimatfrågan idag.

– Michael, Produktansvarig klimat, Stockholm Exergi

Vi har en lång erfarenhet av att installera fjärrvärmecentraler. Våra tekniker och underleverantörer följer alltid upp installationen, för att säkerställa att de fungerar optimalt efter husets egna förutsättningar när allt är klart. Dessutom har våra fjärrvärmecentraler flera års garanti, vilket gör att du kan känna dig trygg med att de fungerar effektivt och få snabb hjälp av oss om problem skulle uppstå. Vår kundservice finns här för dig vid eventuella frågor eller funderingar.

– Mickael, Energitjänster, Stockholm Exergi

Fjärrvärme och fjärrkyla är separata produkter där fjärrvärmen prissätts för att vara konkurrenskraftig på den rena värmemarknaden, medan prisbilden för fjärrvärme och fjärrkyla tillsammans ska utgöra ett konkurrenskraftigt alternativ på värme- och kylamarknaderna sammanräknat.

– Jonas, Affärsutvecklare, Stockholm Exergi

Vi presenterar årligen hur vår bränslesammansättning ser ut samt vår fjärrvärmes klimatavtryck på vår hemsida. I vår årsredovisning innehåller också den första delen beskrivande information kring våra bränslen, var de kommer ifrån och hur vi arbetar med dem. Vi ser avfallet som en resurs där vi kan tillvarata energin genom förbränning och samtidigt lösa samhällets behov av att bli av med avfallet – ett resurseffektivt samhälle är helt nödvändigt om vi ska lyckas nå våra klimatmål. För att hantera plast arbetar vi dels genom att utöka utsorteringen av plast, dels vid vår anläggning i Brista men även i Högdalen där Stockholm Vatten och Avfall bygger en liknande anläggning. På sikt planerar vi också att införa koldioxidinfångning vid dessa avfallsanläggningar. Mer information om våra bränslen, vårt klimatavtryck och framtidsplanerna återfinns i våra hållbarhetsrapporter.

Slutligen – och det kanske viktigaste av allt – är att vi verkar för en minskad plastkonsumtion i samhället.

– Michael, Produktutvecklare klimat, Stockholm Exergi

Det gör vi, fast inte på samma sätt som, till exempel, ett elhandelsbolag fungerar. På fjärrvärmemarknaden kan tredje part agera endera genom att tillföra överskott av värme (så kallad spillvärme) och få ersättning för det. Eller genom att vi har många kunder som äger ett eget fjärrvärmenät som är sammankopplat med vårat och därmed får en anslutningspunkt fast man har många fastigheter. Så tredjeparts access finns på fjärrvärmemarknaden och man kan delta med egen produktion eller egna nät. Läs gärna mer på: Öppen Fjärrvärme.

 

– Carl, Försäljningsdirektör, Stockholm Exergi

Vi hjälper dig direkt!

Vi hjälper dig direkt!

Vi hjälper dig gärna med frågor kring din fjärrvärme eller fjärrkyla, eller om något inte fungerar som det ska. Du vet väl också att du enkelt kan få hjälp via Mina sidor om du tex söker efter en faktura?