Stockholm Exergis traineeprogram riktar sig till dig som nyligen avslutat dina studier eller har högst två års kvalificerad arbetslivserfarenhet och vill bidra till Stockholm Exergis verksamhet med din kunskap och ditt intresse.

Vi lägger grunden till din framtida karriär

Genom ett strukturerat programupplägg på 12 månader får du som trainee på Stockholm Exergi en bred kunskap och erfarenhet av energibranschen inför en möjlig framtida karriär hos oss. Redan från start blir du tillsvidareanställd med sex månaders provanställning. Du får marknadsmässig lön och samma förmåner som andra anställda på företaget.

Som trainee hos kommer du få insikt och kunskap om de spännande initiativ vi har på gång, inte minst vad som krävs för att nå vårt mål att ha netto noll klimatpåverkan 2032. Du kommer i övrigt att lära dig allt om hur vi skapar fjärrvärme och el samtidigt, hur vi jobbar med bio-CCS och infångning av koldioxid, hur vi tar hand om stockholmarnas avfall och omvandlar till fjärrvärme och el samt hur vi tar hand om överskottsvärme från tex datorhallar.

Tydlig hemvist. Din anställningsplats och din chef är densamma under hela programmet, vilket ger kontinuitet i din personliga utveckling.

Kompetens genom rotationer. Fasta och valfria rotationer inom organisationen skapar förutsättningar för att bredda din kompetens och ge dig en inblick i dina utvecklingsmöjligheter inom bolaget.

Utbildning. Under programmet får du en handledare och en exergikompis som stöd i ditt dagliga arbete. En gemensam introduktion till bolaget tillsammans med övriga deltagare i programmet.

2023 – 2024 har vi haft traineer inom följande områden:

Att vara trainee hos oss innebär att du kommer att få en unik inblick och en bred förståelse för vår organisation. Du får genom programmet möjlighet att driva och ansvara för olika uppdrag. Under utbildningen hos oss integreras du direkt i verksamheten och blir på så sätt en del av ett nätverk och samverkan med kollegor.

På Driften kommer du att vara en del i den faktiska produktionen av fjärrvärme och fjärrkyla och genomföra de planer som tagits fram av vår produktionsplaneringsenhet. Arbetet innebär dessutom anläggningstillsyn, operatörsunderhåll samt trimning och optimering av anläggningarna. Här får du koll på ”hjärtat” i produktionen och allt som skapar och distribuerar fjärrvärme och fjärrkyla.

GeneratorinspektionSom skiftgående drifttekniker ansvarar du för övervakning och styrning av produktionsanläggningarna, utförande av driftinspektioner, planering och genomförande av avställningar/återställningar samt operatörsunderhåll. Du ansvarar även för att rapportera avvikelser inom ansvarområdet och dokumentera förändringar i våra produktionsprocesser. Din medverkan i företagets förbättringsarbete är en förutsättning för framtagande av effektivare arbetssätt och en utvecklad anläggningspark.

Som driftledare får du driva, leda och utveckla driften inom ditt ansvarsområde, samtidigt som du ansvarar för planering och samordning av arbeten. Du leder även det viktiga arbetet med störnings- och förbättringsutredningar. Det blir även ditt ansvar att hantera produktionsuppföljning och arbeta för att nå en hög tillgänglighet och effektivitet. Du kommer verka som driftens kravställare och mottagare i de investeringsprojekt som genomförs inom ditt ansvarområde.

På Underhåll mekanik  arbetar vi med att utföra både avhjälpande och förebyggande underhåll på Stockho lm Exergis Produktionsanläggningar, målet är att anläggningarna skall vara säkra och leverera den produktion som Stockholm Exergi behöver. Inför de årliga revisionerna analyseras behovet av åtgärder och upphandlingar genomförs av både arbeten och utrustning från flera olika leverantörer. Därtill planeras och genomförs identifierade åtgärder. Inom mekanik finns hela spannet av utrustning att hantera, från helt ny teknik till betydligt äldre. För att klara vår uppgift är vi ett stort team med flera olika roller, placerade från Brista i norr till Högdalen i söder.

Som Ingenjör inom Elkraft eller Automation ansvarar du för det förebyggande underhållet av våra tekniskt mycket avancerade utrustningar. Du lägger och ansvarar för underhållsbudget samt planerar och ser till att planerade underhållsaktiviteter genomförs för att utrustningen skall fungera hela sin planerade livslängd. Du är en specialist och stödjer tekniker och arbetsledare vid akut felsökning och medverkar som teknisk kravställare i projekt enligt våra egna tekniska riktlinjer och gällande lagkrav. Vi ser oss som ett lag inom Elkraft och Automation och brinner för vår uppgift att genomföra kvalitetsunderhåll till rätt totalkostnad.

Produktionsledningen  ansvarar för att våra kunder får fjärrvärme och fjärrkyla, på ett så effektivt och kostnadsmedvetet sätt som möjligt.

På Systemoptimering brinner vi för optimering och effektivisering. Vi ser till att rätt mängd värme produceras vid rätt tidpunkt och till lägsta möjliga kostnad i hela Storstockholm. Halva gruppen arbetar i kontrollrum som bland annat handlar el, lägger produktionsplaner och hanterar stoppjobb. Andra halvan arbetar med analys, utveckling, uppföljning, optimering och externa samarbeten. Du kommer fördjupa dig inom ett eller flera av dessa områden och driva egen utveckling och ta eget ansvar.

Sammantaget får du genom traineeprogrammet följa olika roller och skapa dig ett helhetsperspektiv av vår verksamhet. Samtidigt lär du känna din framtida bransch och lägger grunden till din fortsätta karriär hos oss.

Affärsutveckling jobbar med att utveckla verksamheten i syfte att bredda och stärka affären för bästa konkurrenskraft framåt. Teamet består av specialister inom Forskning och Utveckling, Investerings- och Marknadsanalytiker samt Affärsprojektledare som driver ett stort antal spännande projekt som inte sällan involverar ett stort antal discipliner inom bolaget. Nyfikenhet och samarbetsförmåga är kritiska framgångsfaktorer för att nå resultat då arbetet bedrivs tvärfunktionellt. Inbördes beroenden ger både möjligheter och utmaningar.

En inkluderande företagskultur

Vår miljö är präglad av nyfikenhet och frihet under ansvar. Att arbeta i en inkluderande miljö, med individer som är experter och medarbetare som vill utvecklas ger oss möjligheten att trivas och att ha riktigt roligt på jobbet. Hos oss får du en stark gemenskap där vi stöttar, utvecklar och utmanar varandra.

Vem är du?  

För att du ska känna att du få ut det bästa av programmet är du på väg att avsluta din examen inom relevant inriktning alternativt har högst två års kvalificerad arbetslivserfarenhet och vill bidra till Stockholm Exergis verksamhet med din kunskap och ditt intresse.

Du bör också ha god samarbetsförmåga och teamkänsla, vara självgående (med stöd från oss givetvis), tycka om ordning och struktur, vara duktig på att analysera resultat och ha en god ekonomisk förståelse. Har vi just beskrivit dig? Toppen!

Ansökan

Nästa traineeprogram drar i gång hösten 2025. Vi återkommer med hur många deltagare vi kan ta emot samt datum för sista ansökningsdag

Rekrytering och säkerhetsprövning

All vår rekrytering är inkluderande och vi välkomnar alla sökande. På våra arbetsplatser har vi en nolltolerans mot diskriminering.

Din ansökan tar vi emot via vårt rekryteringssystem. Bolaget äger och förvaltar skyddsobjekt och säkerhetsklassade anläggningar och det medför att vissa roller är säkerhetsklassade. Krav för anställning i dessa fall är godkänd säkerhetsprövning. Bolaget genomför slumpmässiga alkohol- och drogtester.

Kontakta oss

Om du har frågor som handlar om rekryteringsprocessen får du gärna mejla oss på: rekrytering@stockholmexergi.se.