Vad är Energikartläggning?

Analysen omfattar värme, kyla, el, gas och vatten och sker i flera steg där vi inventerar, kartlägger och kontrollerar befintliga system. Sedan beräknar vi möjlig effektiviseringspotential och presenterar en plan med åtgärdsförslag och lönsamhetsberäkning. 

Hur går det till?

Du som kund bestämmer vilka åtgärder du vill satsa på. Självklart kan Stockholm Exergi bistå med de åtgärder vi föreslagit. Vi använder både egen personal  och pålitliga leverantörer som vi har mångårigt samarbete med.

Produktblad för Energikartläggning
Beställ vår tjänst Energikartläggning