Betydelsen av att bestämma sig har inte gjort något undantag den här gången heller, tydligheten har under året som gått gett hela vår organisation ett driv mot målet. På något sätt är det som om att vi vet vad det här bolaget är kapabelt till för det har vi visat förr, vi hämtar kraft ur vår historia för att kunna skapa vår framtid.

Sedan mitten av 1800-talet har vi varit stockholmarnas energibolag och vår relation med huvudstaden började när staden var liten, byggnader slitna och behovet av förnyelse var stort. Vår första insats handlade om att ge staden ljus. På mindre än 50 år gick vi från den första gaslyktan på Norrbro till 6600 runt om i staden, gasen levererade vi från vårt gasverk vid Klara sjö. I slutet av 1800-talet bidrog vi till den betydelsefulla elektrifieringen och byggde Stockholms första kommunala elektricitetsverk, Brunkebergsverket. Några år senare invigde vi Värtaverket som då gjorde el med ångdrivna generatorer. Stockholm blir Sveriges ledande industristad och vi bidrar till utvecklingen när energianvändningen ökar kraftigt efter andra världskriget.

På 1950-talet börjar vi bygga fjärrvärmen och därmed tar vi ett viktigt steg mot renare luft i vår huvudstad. Stockholm hade tidigare varit inbäddat i ett ständigt rökmoln på grund av alla skorstenar men nu minskade utsläppen av sot kraftigt. När vi började bygga fjärrvärme med energieffektiva lösningar som kraftvärme i Hässelby och så småningom Högdalen samtidigt som vi tog hand om stadens avfall skapades mycket av grunden för det som även idag är kärnan i vår verksamhet. Sedan vi tog Hammarbyverket i drift i mitten av 1980-talet har utsläppen över Södermalm minskat med två tredjedelar, mycket tack vare att fastighetsägarna har gått över från individuell uppvärmning till fjärrvärme.

Mellan 1990 och 2011 halveras klimatutsläppen från uppvärmningen av stockholmarna. Vi ersatte då hundratals oljepannor och vår fjärrvärme blev mer förnybar – inte minst tack vare bygget av biokraftvärmeverket i Brista som vi invigde 1997 samt att stockholmarna energieffektiviserade sina fastigheter i allt högre utsträckning. Och 2016 invigde vi vårt nya biokraftvärmeverk i Värtan.

Det här axplocket ur vår historia gör det tydligt för mig hur våra kraftfulla insatser med start i mitten av 1800-talet är av betydelse idag när vi står mitt i klimatutmaningen. Vi är nämligen vana vid att skapa värde för stockholmarna, vi vet vad som krävs för att få saker som har betydelse på plats. Och nu ska vi visa att vi kan göra det igen.

Vårt mål om att vara klimatpositiva till 2025 är ett offensivt mål men vi ska visa stockholmarna att vi ska lyckas igen: vi har redan fasat ut kolet, vi har tillsammans med Sörab investerat i en anläggning där vi sorterar ut plast ur restavfallet, vi arbetar för att få en storskalig produktion av biokol på plats och vi tar varje dag steg mot en fullskalig anläggning för att fånga in och lagra koldioxid. Allt det här minskar utsläppen av koldioxid. Jag ser fram emot att de åtgärder vi genomför för att nå vårt mål blir en del av vår historia, för det är ur den vi hämtar kraft till framtiden.

Författare

Erik Dahlén

Erik driver flera av Stockholm Exergis strategiska FoU-projekt och utvecklar smarta sätt att öka effektivitet och cirkularitet i våra anläggningar, t.ex. bio-CCS och återvinning av viktiga näringsämnen ur aska.

Senast uppdaterad

  • 2021-06-11