Vilken dag vi hade på Stockholm Exergi i förra veckan! Det har tagit en stund att landa efter besöket från regeringen och Europaparlamentet i samband med EU:s talmanskonferens. När lugnet hade lagt sig stannade jag upp en stund och tänkte: ”Det här är ju faktiskt fantastiskt!”. Hela den svenska regeringen och många politiker från EU var alltså här på Värtaverket och var nyfikna på det vi gör, de fascinerades av teknikens möjligheter och uttryckte också att det vi åstadkommer som företag är betydelsefullt för klimatfrågan. Att få det intresset från den nationella och internationella politiken är såklart otroligt värdefullt för oss som företag – och också väldigt roligt!

Allt börjar med alla medarbetare här på Stockholm Exergi, utan allas dagliga engagemang och arbetsinsatser hade vi inte lyckats åstadkomma det vi gör och inte väckt nyfikenheten i vår omvärld. Att vi dessutom lyckades få ihop detta internationella arrangemang gör mig imponerad, vilken kraft och positiv attityd vi uppvisar tillsammans i företaget. Mig veterligen är det första gången ett enskilt företag får besök av hela regeringen, vi ska alla vara stolta. Vill också rikta ett stort tack till de som arbetade hemma under besöket då vi av säkerhetsskäl inte kunde ha all vår personal på plats.

Regeringens engagemang för koldioxidinfångning är något jag vill lyfta fram efter dagen här hos oss. Regeringen har inte bara i budgeten utan också många gånger i tal uttryckt sitt stöd för både biomassa och vår satsning på bio-CCS. Det är ovärderligt för oss och för Sverige att ha i ryggen inför ett investeringsbeslut.

Det viktiga arbetet fortsätter för att möjliggöra ett investeringsbeslut runt årsskiftet 2023/2024 så att vi har en fullskalig anläggning på plats under 2026. Hållbar biomassa och negativa utsläpp är en viktig del för att Sverige ska nå sina klimatmål och bli en storskalig exportnation av negativa utsläpp. Vi kan inte själva lösa alla delar utan behöver samarbeta med andra företag och framför allt myndigheter och regering för att få alla bitar på plats. Samarbete och partnerskap är det nya ledarskapet.

Negativa utsläpp är inte bara en angelägenhet för Stockholm Exergi. Det finns enorma möjligheter för Sverige att skala upp satsningen vilket kan leda till infångning av mer än 30 miljoner ton koldioxid,  över 28 000 direkta och indirekta jobb och bidra till Sveriges ekonomi genom ett tillskott på 24 miljarder kronor till bruttonationalprodukten (BNP). En satsning som kommer att ha betydelse för Sveriges, Europas och världens klimatarbete.

Efter den uppmärksamhet vi som företag har fått det senaste året är det tydligt att vi på vissa områden verkligen är marknadsledande, men det är inte besöken i sig som har gjort oss till marknadsledare. Det är allas fantastiska engagemang och arbete för att förflytta företaget varje dag året runt i små steg som har fört oss till denna position. Och det är det arbetet som kommer att avgöra om vi i framtiden också kommer att ha en sådan position.

Men en summering av förra veckan kan inte göras bara genom att blicka på ett stort besök. Förra veckan innehöll också nya datorer och telefoner till alla medarbetare, ett planerat skifte där många medarbetare fick slita med uppkopplingar och en hel del störningar precis som förväntat, för en sådan förändring sker inte friktionsfritt. Men generellt har jag fått en bild av att alla haft både förståelse, tålamod och med gott självledarskap tagit sig an utmaningen att få detta att fungera. Och stödet från IT har varit mycket bra. Tack. Detta är också ett område där vi genom enormt engagemang och hårt arbete kommer kan påbörja en större förändring som övertid flyttar företaget framåt och bidrar till att vi kan ha en marknadsledande position.

Efter en sådan vecka som den förra måste man få njuta en stund, det är jag själv ofta dålig på, men lyckades göra det under helgen som gick. Igår fortsatte vi dock arbetet igen mot att ha en fullskalig anläggning på plats 2026.

Författare

Anders Egelrud

Anders är vd för Stockholm Exergi.

Senast uppdaterad

  • 2022-12-06