Då var det dags att summera den femte säsongen för vår forskningsanläggning inom bio-CCS. Med ännu ett år av idogt och metodiskt arbete har vi kunnat förfina processerna och göra oss än mer redo för att använda tekniken i den fullskaliga anläggningen – för det är däråt vi strävar varje dag och vid varje pass. Vi använder forskningsanläggningen för träning av oss personal och för att bygga erfarenheter till konstruktion, design, dokumentation och förrådshållning vid fullskaleanläggningen.

Den här säsongen har vi blivit ett ännu starkare team, ytterligare en testingenjör har utbildats och när vi är fler kan vi genomföra fler kvalificerade tester och få ännu bättre progress. Vi har den här säsongen fortsatt vårt samarbete med forskargruppen från KTH och inom ramen för det samarbetet har ett examensarbete tagit form. Vi har dessutom byggt om och genomfört ytterligare kalibreringar av anläggningen så att vi kan öka precisionen på testerna.

Rent konkret har arbetet den här säsongen till exempel handlat om att vi har genomfört slutgiltiga analyser för kvalitetskontroll av utgående koldioxid, vi har genomfört materialtester i syfte att undersöka korrosionshastighet, gropfrätning och inhiberingsförmåga, vi har modellerat rökgasdesign genom inspädning av syrgas i förbränningsluften, vi har löpande genomfört screenings av olika koncept för koldioxidavskiljning i andra större anläggningar här inom Stockholm Exergi.

Vi har också gjort en komplett CCU(S)-utredning som vid handen ger att om någon användning av koldioxid ska göras – istället för permanent imobilisering av koldioxid från atmosfären – så ligger SAF (Sustainable Aviation Fuel) närmast.

Det här kanske är lite av grekiskan för er som till vardags inte jobbar med bio-CCS, men kort och gott kan det sammanfattas med att vi har testat, fått flera svar och tagit vår teknik framåt. Och vår teknik intresserar omvärlden. Det är otroligt roligt att arbeta med en verksamhet som så många är intresserade av att få besöka. Jag vet inte om vi lämnar ett rekordår bakom oss för det externa intresset kring vår forskningsanläggning, men intresset har varit mycket stort – det kan jag i alla fall konstatera.

Nu tar vi lite ledigt, men efter sommaren kickar vi igång igen!

Författare

Erik Dahlén

Erik driver flera av Stockholm Exergis strategiska FoU-projekt och utvecklar smarta sätt att öka effektivitet och cirkularitet i våra anläggningar, t.ex. bio-CCS och återvinning av viktiga näringsämnen ur aska.

Senast uppdaterad

  • 2024-07-09