Det är viktigt att vi från Stockholm Exergi är här på plats på COP28 och gör vår röst hörd. Vårt företagsperspektiv tillför nämligen nödvändiga inspel som behövs för att skapa förståelse för hur marknaden för minusutsläppen ska bli verklighet. Många av de som är på plats här i Dubai har ett uppifrån-och-ner-perspektiv, som utgår från hur politik ska forma samhället. Det är ett viktigt perspektiv, men det måste kompletteras med ett nedifrån-och-upp-perspektiv, som utgår från företagens verklighet. Som forskare är jag övertygad om att det inte går att bygga den här transitionen av energisystemet med enbart det politiska perspektivet. Företag och privatpersoner måste bli engagerade.

Ofta missar man de som ska göra investeringarna. Beslutsfattare måste förstå att marknaden som ska skapas är till för att de företag som vill hantera sina sista utsläpp som är extremt svåra eller dyra att ta bort, behöver ha en möjlighet att handla med minusutsläpp. Det är lätt att hamna i perspektiv och resonemang som handlar om staters ansvar och teoretiska antaganden som saknar förankring i verkligheten. Till syvende och sist handlar det om att investerare ska fatta beslut om att investera i tekniken och företag som ska köpa negativa utsläpp. Politikens uppgift är att sätta ramverk som möjliggör för marknadens alla aktörer att vara med och bidra på den här resan.

Intresset för vad minusutsläppen kan bidra med för att möta klimatförändringarna växer, det är tydligt här på COP28. Det är också väldigt tydligt att länder i vår omvärld, jag tänker särskilt på Danmark och Norge, arbetar otroligt mycket med frågorna och har ett starkt politiskt stöd. Vid flera seminarier här på COP28 deltar högt uppsatta politiker och ministrar från de båda länderna. Politiken ger utvecklingen support och det är tydligt att industrin och politiken gör det här tillsammans.

Här finns en stor potential även för Sverige och jag uppmanar verkligen svenska politiker att aktivt ta sin an frågan med CCS och bio-CCS. Gör ert bästa för att stödsystemen kommer på plats och hjälp till att utveckla den här kommande industrin. Sverige är ett av de länder i världen med bäst förutsättningar för att bygga en exportindustri med minusutsläpp.

Författare

Fabian Levihn

Doktor i industriell ekonomi, FoU-chef på Stockholm Exergi och deltidsforskare på KTH. Fabian fokuserar bland annat på att utveckla vår verksamhet inom bio-CCS med mål att etablera en fullskalig anläggning.

Senast uppdaterad

  • 2023-12-12