The 2nd International Conference on Negative CO2 Emissions. Vecka 24 anordnades en fyra dagar lång konferens i Göteborg, där minusutsläppens betydelse för att mota de globala klimatförändringarna var ämnet. Utsläppen måste minska och det snabbt. För att ta utvecklingen vidare är mötena mellan forskarna – och också andra intressenter – betydelsefulla och den här konferensen gav just dessa möten. Forskningen är grunden för hela idén om bio-CCS. Utan de forskningsframsteg som till exempel professor Sabine Fuss har gjort så hade vi på Stockholm Exergi inte stått där vi gör idag. Hennes forskningsartiklar ibland annat i vetenskapliga tidskriften Nature var ett av de viktiga grundbultarna för vår satsning på BECCS.

Konferensen samlade flera av de tyngsta internationella forskarna inom klimat och negativa utsläpp, att samla dem på en och samma plats är bara det i sig väldigt värdefullt, det ger tyngd åt frågan och fantastiska förutsättningar för det nödvändiga kunskapsutbytet. Det var fyra dagar där dragningar om de senaste framstegen varvades med paneldiskussioner och spontana och planerade möten.

För min del hade alla möten med forskare, politiker och miljöorganisationer det allra största värdet. Ett exempel är kaffe i solen och diskutera den senaste IPCC-rapporten med professor Oliver Geden som även har skrivit flera delar i den, eller lyssna till professor Detlef van Vuuren (bilden ovan) om hur specifika utmaningar ska tacklas öppnar nya möjligheter. Även om jag har läst deras och andras forskning, är det något annat att ses och kunna resonera kring frågorna, att få deras reflektioner här och nu och att de sätts i ett större sammanhang. Vad tycker de är viktigast? Och hur ser jag på det?

Dynamiken i samtalen under konferensen uppskattade jag otroligt mycket. En grund i forskning är att förflytta kunskapsfronten och genom att utmana ”det vi vet”, kan vi få nya insikter och kunskap.

Det internationella sammanhanget som konferensen gav gör också utmaningarna kring bio-CCS tydliga. Hur uppfattas de olika projekten som är på gång ur ett internationellt perspektiv? Jag känner mig mycket stärkt i att vi är på rätt väg här på Stockholm Exergi. Vi ses som ett flaggskeppsprojekt och vi måste lyckas, det är där den internationella förväntan ligger. Gör vi det kommer vi bana vägen för fler och en av de saker vi vet från senaste IPCC rapporten: utan BECCS klarar vi troligen inte ens att begränsa globala uppvärmningen till 2oC, än mindre 1.5oC.

Författare

Fabian Levihn

Doktor i industriell ekonomi, FoU-chef på Stockholm Exergi och deltidsforskare på KTH. Fabian fokuserar bland annat på att utveckla vår verksamhet inom bio-CCS med mål att etablera en fullskalig anläggning.

Senast uppdaterad

  • 2022-06-27