På tisdagens webbinarium som handlade om en EU-marknad för negativa utsläpp blev det tydligt att det finns ett vilja hos både politiken och näringslivet.

Det är bråttom och negativa utsläpp behövs. Så kan man sammanfatta klimatforskaren Sabine Fuss inledning på webbinariet om en framtida EU-marknad för negativa utsläpp som Negative Emissions Platform och Stockholm Exergi anordnade igår. Sabine Fuss bild stämde de övriga deltagarna in i och frågan är då hur den konkreta vägen framåt ser ut för att etablera de negativa utsläppen som ett reellt inslag i klimatpolitiken?

Forskning, näringsliv och politik deltog för att ge sitt perspektiv på frågan. Yvon Slingenberg, direktör för EU-kommissionens enhet för klimatåtgärder, var tydlig med hur EU ser på potentialen med negativa utsläpp:

–  Även med våra bästa ansträngningar för att begränsa fossila bränslen i ekonomin kommer det att bli kvar en del utsläpp, så vi behöver infångning av koldioxid för att kompensera för dessa utsläpp, konstaterade hon.

Hon sade att det finns en efterfrågan på negativa utsläpp och att det behövs politiska initiativ för att utvecklingen ska få en skjuts.

– För att kunna utveckla lösningar för infångning av koldioxid behövs nya regler som går i linje med målet att bli klimatneutrala.  Vi jobbar hårt med nya ramverk för att certifiera infångning av koldioxid, därför att en robust rapportering och övervakning är nödvändig för att kunna integrera infångningen av koldioxid i klimatpolitiken. Det här är högsta prioritet, sade hon och berättade att EU jobbar för att få till en mekanism som garanterar samma kvalitet i alla medlemsländer.

– En sådan mekanism skulle ha potentialen att mobilisera de finansiella resurser som behövs, sade hon.

Jakob Lundgren, politiskt sakkunnig på miljödepartementet, konstaterade precis som Yvon Slingenberg att det kommer att finnas fossila utsläpp som vi inte kommer åt:

– Vissa utsläpp kommer att bli svåra att fasa ut och för att nå Sveriges mål med netto-noll-utsläpp och negativa utsläpp efter det behöver vi tekniker för negativa utsläpp för att kompensera för de sektorer som inte blir av med sina utsläpp, sade han.

Han lyfte fram Klimatpolitiska vägvalsutredningen, att Sverige nu jobbar i den riktningen och att Energimyndigheten har fått uppdraget att ta fram förslag på hur en omvänd auktion för negativa utsläpp ska kunna utformas.

– När det kommer till att skapa negativa utsläpp har Sverige en chans att vara tidiga. Det är en möjlighet som vi ska ta vara på. För ju förr vi lyckas med det, desto mer koldioxid kan vi fånga in.

Stockholm Exergi ligger långt fram i att utveckla bio-CCS och negativa utsläpp. Företagets vd Anders Egelrud lyfte också fram att Sverige har en potential att samla in koldioxid som sträcker sig längre än Sverige behov. Och här finns en marknad. Såväl Microsoft och Ericsson som Axfood deltog på seminariet och redogjorde för behovet av negativa utsläpp och hur deras efterfrågan på det ser ut.

Se webbinariet i efterhand

Författare

Charlotte Lindevall

Senast uppdaterad

  • 2021-05-27