Vi hade förmånen att få delta på CASC och Carbon Gap heldagsseminarium på Blair Estate utanför Glasgow i syfte att diskutera förutsättningar och utmaningar för att kunna accelerera carbon removal i allmänhet och bio-CCS i synnerhet.

Vi träffade cirka 50 deltagare från akademin, olika organisationer, myndigheter och regeringar, bland annat representanter från USA:s energidepartement , Europaparlamentet och många aktörer inom carbon removal, som Climeworks, Carbonext, Northern Lights, Future forest company, Xprize som är Elons Musks innovationsbolag med flera.

Vi har fått möjlighet att presentera vårt bio-CCS-projekt och de utmaningar vi ser för att kunna genomföra det. Vi har fått nya insikter och förståelse för var olika länder och organisationer befinner sig.

Under en intensiv dag diskuterades dessa viktiga frågor och det genomfördes flera workshops för att skapa en bredare bild och förståelse kring de olika områdena. Vilka policies och styrmedel krävs, vilka standarder krävs, vad krävs för öka efterfrågan och vilka är de positiva berättelserna och framgångarna på området som behöver nå den breda allmänheten för att skapa ett konsumettryck på företag och politiker?

Under dag två deltog vi på seminariet Building the market for scaling Carbon Removal, som vi inbjudits till av Microsoft. Samma frågeställningar men mer fokuserat på hur vi får marknaden att verkligen accelerera, hur bygger vi upp denna industri i syfte att utvinna skalfördelar och att skapa transparens och tillit? Här diskuterades även nord-syd-problematiken, behovet av mer förnybar elektricitet, hur ett ton koldioxid kan standardiseras på ett sätt som hjälper köparen att förstå vad de köper. Vi fick även här möjlighet att presentera vårt bio-CCS-projekt, våra utmaningar och vad vi menar snabbt behöver komma på plats för att vi verkligen skall kunna investera.

Jag kan konstatera att Stockholm Exergi har ett väl underbyggt tänk både vad gäller resurs- och klimateffektivitet och vad som krävs för att en affärsmodell ska kunna utvecklas. Jag är än mer övertygad om att det vi gör är rätt samtidigt som jag också inser att vi driver många framför oss, vi utvecklar inte bara en teknisk lösning utan vi utvecklar en affärsmodell som kan få global påverkan. Så även om det är svårt så är vi på rätt väg.

Vi kan på riktigt göra skillnad och det är det som också är en utmaning, skillnaden mellan att lyckas göra små symboliska handlingar och verkligen åstadkomma en storskalig carbon removal är stor. Det första är relativt enkelt och vi skulle redan nu kunna säga att vi har gjort det genom vår testanläggning som bara den är en av de större carbon removal-källorna i Stockholm. Att göra den storskalig ger avtryck i regionen, nationellt och internationellt, den skulle göra skillnad på riktigt och det är såklart mycket svårare. Men vi kan och vi ska göra det.

Författare

Anders Egelrud

Anders är vd för Stockholm Exergi.

Senast uppdaterad

  • 2021-11-10