På lördag startar årets upplaga av Tour de France, den mest prestigefulla cykeltävlingen av alla cykeltävlingar där målet är att få bära den gula ledartröjan ända in till Paris 3 veckor senare.

Klimatomställningen är ingen cykeltävling men många länder tävlar om att vara bäst, att få bära klimatledartröjan, däribland Sverige.

Sverige och Danmark startade samtidigt för att få i gång en marknad för minusutsläpp men där Danmark i mitten av maj annonserade att man genomfört den första auktionen för bio-CCS. En auktion som dels innefattar statligt stöd för den nya industrin, dels finansiering från den frivilliga marknaden där Microsoft gick in och köpte cirka 2.5 miljoner ton minusutsläpp. Kombinationen av inledande statlig finansiering och finansiering från den frivilliga marknaden är den modell som Stockholm Exergi länge förespråkat att även Sverige ska välja. Tillåter man inte privat finansiering riskerar de pengar som avsatt i budgeten att endast räcka till ett fåtal projekt, dvs att bio-CCS bekostas av skattebetalarna i stället för av de som står för utsläppen.

Danmark har nu tagit den ledarrollen vad gäller bio-CCS och handel med negativa utsläpp. Men är det bara negativt? Nja. Sverige kan nu känna trygghet att det regulatoriskt möjligt och rätt att kombinera statlig finansiering med privat finansiering. Svenska myndigheter kan nu känna lugn i utformningen av det svenska systemet. Det behöver därför inte bara vara dåligt att inte ha den klimatledartröjan, men det viktiga är att Danmark inte får för stort försprång och för länge. Nu gäller det att få det svenska systemet på plats så fort som möjligt och ta tillbaka sin ledarposition. Handel med minusutsläpp har möjlighet att skapa cirka 12 000 direkta jobb i Sverige och skapa exportintäkter motsvarande 24 miljarder.

Författare

Charlotte Lindevall

Senast uppdaterad

  • 2023-06-26