Det sägs att göteborgare inte alls kallar stockholmare för 08:or utan för 99:or, ”för de är inte helt hundra”. Oavsett om det är sant eller inte så är vi på Stockholm Exergi glada över att förknippas med just siffran 99 när vi nu sammanfattat våra miljönyckeltal för 2020.

99 är nämligen ett tal som vi är väldigt stolta över. Under år 2020 så baserade vi vår värmeproduktion till 99% på förnybara och återvunna bränslen.

Under 2020 stängde vi vår sista koleldade panna (som vi faktiskt inte hade behövt ha i drift under den milda vintern 2019/2020). Det innebär att vi numera bara har en mycket liten andel fossilt bränsle, främst i form av start- och spetsbränsle i anläggningar som vi bara använder när det är riktigt kallt. Vi driver flera konverteringsprojekt till bioolja.

Det här innebär en positiv förändring i fjärrvärmens miljövärden. De totala utsläppen av växthusgaser per producerad kWh fjärrvärme ligger ligger nu på 49 gram (ner från 61 gram förra året och 77 gram året innan det).. Den siffran inkluderar egna utsläpp och indirekta utsläpp för inköpt energi.

En annan viktig faktor som vi redovisar bland miljönyckeltalen är den så kallade primärenergifaktorn, alltså hur stor del av energin som kommer från jungfrueliga källor. Den har vi också förbättrat avsevärt, från 0,1 år 2019 till 0,04 under år 2020.

Vi redovisar nyckeltal som beräknats enligt den metod som parterna på värmemarknaden i Värmemarknadskommittén (VMK) kommit överens om. Nyckeltalen avser residualmixen det vill säga leveransen efter eventuell allokering. Redovisning av miljövärden i nedan tabell omfattar även produk­tionssamverkan med andra fjärrvärmeproducenter. Metoden anvisar schablonvärden för emissionsfaktorer för de bränslen som används av fjärrvärmeföretagen.

Hela energimixen för 2020 finns här nedanför, och hela dokumentet med miljönyckeltal för 2020 finns här

Energimix för levererad fjärrvärme:

Författare

Charlotte Lindevall

Senast uppdaterad

  • 2021-02-02