Biokol kan användas i din och andra stockholmares trädgårdar och i stadens planteringar. Det förbättrar jorden, så att växterna trivs, samtidigt som kolet binds i marken i tusentals år istället för att släppas ut som koldioxid i luften. Klimatpotentialen är stor.

Anläggningen i Högdalen ägs och drivs av Stockholm Vatten och Avfall och projektet är en pilotstudie som vi genomfört tillsammans. Dessutom deltar Stockholm stad, och Bloomberg Foundation står för finansieringen.

Redan innan pilotstudien är avslutad har vi på Stockholm Exergi börjat undersöka möjligheterna att producera biokol i stor skala. Preliminärt har vi beräknat klimatpotentialen till 100 000 ton koldioxid per år, som vi med naturens hjälp skulle kunna ta från atmosfären och binda i jorden samtidigt som vi producerar värme.

Det motsvarar det totala koldioxidavtrycket, inklusive konsumtion och resor, från så många som 10 000 invånare.

Världen är full av projekt som siktar på klimatneutral energiproduktion. Men det finns inte lika gott om projekt som har siktet ställt ännu högre. Det är såklart oerhört kittlande att kunna vara en del i att skapa någonting så banbrytande, tycker vi.

Ditt bidrag behövs

Ju mer kvistar och grenar som du lämnar in, desto mer biokol och värme kan vi skapa. Biokol är en av många pusselbitar för att tillsammans bygga en hållbar stad. Och ett hållbart Stockholm är ett viktigt steg för att skapa en hållbar värld.

Här lämnar du dina kvistar

Ännu mer nyfiken? Läs ännu mer på Stockholm Vatten och Avfalls sida om biokolsprojektet.

Fler nyheter om hållbarhet

Visa alla nyheter Fortsätt läsa