Stockholm Exergis vd Anders Egelrud sammanfattar 2020 som ett utmanande år då verksamheten ändå gjorde framsteg i flera viktiga projekt, inte minst för att nå det nya målet om att verksamheten ska vara klimatpositiv år 2025.

– Pandemin överskuggar allt, men även rekordlåga elpriser och det varmaste året i företagets historia präglade verksamheten. Vi nådde trots detta ett stabilt resultat och står som företag mycket väl rustat för att ta oss an nya utmaningar. Med gemensam kraft är vår huvuduppgift att vara klimatpositiva 2025. Det ska vi klara, skriver Anders Egelrud i vd-ordet för års- och hållbarhetsredovisningen.

Nyckeltal januari-december 2020

  • Nettoomsättningen uppgick till 6 180 MSEK (6 864)
  • Försäljningen uppgick till 8 247 GWh (9 814) varav 7 224 GWh (8 094) utgjordes av värme
  • Rörelseresultatet för året uppgick till 1 302 MSEK (737). Resultatet 2019 var belastat med nedskrivningen om -582 MSEK.
  • Resultat efter skatt uppgick till 878 MSEK (433)

Läs hela redovisningen här:

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad

  • Jonas Collet
  • 2021-03-26