Fakturauppgifter/ Invoicing

Fakturor till Stockholm Exergi ska skickas i elektroniskt format.

Enligt en ny lag om elektroniska fakturor som gäller från 1 april 2019 ska alla leverantörer till offentlig sektor skicka e-faktura (Lagen gäller även Stockholm Exergi). Som e-faktura räknas till exempel fakturor i Svefakturaformat och Peppol-format, däremot räknas inte pdf-fakturor via mail som elektroniska.

Olika alternativ att skicka e-faktura till Stockholm exergi:

1.       Genom att använda operatör eller bank

2.       Genom att använda eget fakturasystem integrerat med Basware

3.       Genom att konvertera PDF-fakturor till e-faktura med hjälp av Basware

4.       Genom att använda Baswares leverantörsportal (gratis registrering)

Stockholm Exergi använder Basware som e-faktura-operatör.

Följande elektroniska format är tillåtna: Teapps, Finvoice, Svefaktura, OIO XML.

Stockholm Exergi e-fakturaadress: 000755601690958031
Operator: BAWCFI22

Mer information om e-faktura och hur man skickar en testfaktura finns på Stockholm Exergis Shared service center (som vi delar med Fortum):

https://www.fortum.com/about-us/contact-us/suppliers-are-important-part-our-successful-business/invoice-us

Momsregistreringsnummer/VAT number:
SE556016909501

Organisationsnummer/Corporate identity number
556016-9095

Uppförandekod

För oss är det viktigt att våra leverantörer delar våra värderingar. Därför har vi satt upp en uppförandekod svårt arbete tillsammans med leverantörer.

Svenska 

English