Stockholm Exergis års- och hållbarhetsredovisning 2020 (blädderbar pdf)

Års- och hållbarhetsredovisning 2020 (för visning på skärm)
Års- och hållbarhetsredovisning 2020 (för utskrift)

Ett år av flera spännande framsteg

Om pandemin har skapat oförutsägbarhet så har vårt nya strategiska klimatmål varit en välkommen motpol. Vi har fortsatt att göra framsteg i flera viktiga projekt som påbörjades innan pandemin slog till.

Här beskriver vi kortfattat om vårt nya klimatmål och två av projekten.

Vårt nya klimatmål: 2025 ska vi vara klimatpositiva

Klimatutmaningen väntar inte. Den behöver mötas här och nu och vi på Stockholm Exergi vill bidra. 2020 blev därför året som vi skärpte vårt strategiska klimatmål rejält: 2025 ska vi vara klimatpositiva. Vårt nya mål kan dessutom bidra till att göra Stockholm till världens första klimatpositiva huvudstad.

Det är ett offensivt mål, om bara fem år ska vi vara där. Och det är just hastigheten som är själva poängen, vi måste agera snabbt för att vara med och vända klimatets negativa utveckling. Det kommer att kräva massor av oss som företag där förmåga och beslutsamhet måste gå hand i hand för att vi ska lyckas hela vägen fram. Och det ska vi, för det finns inget alternativ om vi ska lyckas uppnå det som vi har kommit överens om i Parisavtalet.

Vi på Stockholm Exergi arbetar med att både minska våra utsläpp och att ta bort koldioxid som redan har släppts ut i atmosfären. Hela vår organisation genomsyras av vårt offensiva mål.

Läs hela artikeln     Till årsredovisningen

Planerna på storskalig anläggning för bio-CCS tar form

Stockholm Exergi arbetar målinriktat med att utveckla bio-CCS vid biokraftvärmeverket i Värtan. Bio-CCS, Bio Energy Carbon Capture and Storage, möjliggör så kallade minusutsläpp, det vill säga att man fångar in koldioxid ur atmosfären. 2019 invigdes vår forskningsanläggning för bio-CCS vid biokraftvärmeverket i Värtan och under 2020 har arbetet fortsatt.

Forskningen visar så här långt goda resultat och under året fattades därför beslut om att anläggningen ska byggas ut för att möjliggöra fler tester. Att bygga ut anläggningen är ett viktigt steg mot att uppföra en fullskalig anläggning.

Parallellt med forskningsanläggningen har vi under 2020 fortsatt att utreda förutsättningarna för en fullskalig bio-CCS-anläggning vid Värtaverket. Vi fattade i maj i år beslut att ta bio-CCS-projektet ännu ett steg närmare en fullskalig anläggning genom att inleda en så kallad fördjupad förstudie och ansöka om miljötillstånd. Under början av 2021 kommer Stockholm Exergi att fatta beslut om hur fortsättningen av projektet ska utvecklas.

Läs hela artikeln    Till årsredovisningen

Mer materialåtervinning och mindre utsläpp med ny sorteringsanläggning

Under 2020 tog Stockholm Exergi ett betydelsefullt konkret steg mot ökad materialåtervinning och minskade utsläpp av koldioxid. I anslutning till vårt kraftvärmeverk i Brista i norra Stockholm står en ny sorteringsanläggning klar som kommer att invigas och tas i full drift 2021.

Tillsammans med återvinningsföretaget SÖRAB kommer vi där att utveckla en verksamhet för avfallssortering som ska komplettera hushållens egen sortering och lyfta ut ännu mer av återvinningsbara material innan avfallsförbränning med energiåtervinning. Eftersom det bildas fossil koldioxid när vi förbränner restavfallet bidrar utsorteringen av plast till minskning av koldioxidutsläpp. Minskningen är ett mycket värdefullt bidrag för vårt mål att all värme och el ska produceras utan negativ klimatpåverkan.

Läs hela artikeln    Till årsredovisningen

Visa alla nyheter Fortsätt läsa