Byte av mätutrustning för fjärrvärme/fjärrkyla

Stockholm Exergi följer Swedacs föreskrivna krav för värmeenergimätare:

Nedplockade mätare provas och revideras hos ett ackrediterat laboratorium som är godkänt av Swedac.

Swedacs föreskrifter ska säkerställa att värmeenergimätare ger noggranna och pålitliga mätvärden så att betalningen för den uppmätta energin blir korrekt. Myndigheten ansvarar också för att bedriva tillsyn över att tillverkare och användare av mätinstrument uppfyller föreskrivna krav.

Är du intresserad av våra energitjänster? Klicka här