Förnybara eller återvunna bränslen

Vår fjärrvärme kommer till nästan 90 procent från förnybara eller återvunna bränslen. Sedan 1990-talet har vi fördubblat ytan som vi värmer, men trots det minskat de totala utsläppen av växthusgaser från vår fjärrvärme.

Det är en avgörande anledning till att Stockholm blev utsett av EU till världens första miljöhuvudstad år 2010. Tack för att du var en del av det.

Men det räcker inte, tycker vi. Vi jobbar stenhårt, sedan lång tid tillbaka, för att nå hela vägen till 100 procent förnybar eller återvunnen energi. I februari 2017 skärpte vi tidsplanen ordentligt: 2020 stängde vi ner vår sista koleldade panna.

Vårt mål handlar inte bara om växthusgaser. Det är också viktigt att inte använda mer av jordens resurser än vår planet kan klara av. Därför använder vi i första hand restprodukter, som avfall eller rester från skogsindustrin, och överskottsvärme från till exempel datahallar och kyldiskar för att värma Stockholm. Motsatsen, resurser som tas från naturen just för att bli energi, brukar kallas primärenergi. Vi siktar på att komma så nära noll primärenergi som det är möjligt.

Utsläppen från värmen sänkta till en tredjedel

Det är viktigt att vi lyckas med våra mål, eftersom det vi gör är avgörande för hela Stockholms klimatomställning. Om vi lyfter perspektivet från vår egen verksamhet till hela Stockholm blir det tydligt.

Uppvärmning är nämligen en av världens största utsläppskällor. År 1990 ledde uppvärmningen av Stockholm till mer utsläpp av växthusgaser än transporter och elanvändning – tillsammans.

Nästan 30 år senare är Stockholm lika varmt och skönt om vintern, men klimatkostnaden för värmen är 0,8 istället för 2,9 ton koldioxid per invånare och år. En förklaring är att många har energieffektiverat sina hus: bättre isolering, smartare värmesystem och moderna fönsterrutor. En annan förklaring är att tusentals stockholmare har bytt ut sina lokala värmepannor mot vår fjärrvärme.

Hela Stockholms klimatavtryck har mer än halverats, till stor del eftersom notan för värmen har sjunkit till en tredjedel.

Vår fjärrvärme har alltså blivit mer förnybar och effektiv i sig, men det är minst lika viktigt att ännu fler stockholmare har bytt till just fjärrvärme. Vi närmar oss 100 procent förnybar eller återvunnen energi och Stockholm har en strategi om en huvudstad helt utan fossila bränslen. Men ju närmare noll man kommer desto svårare blir det.

Såvitt vi vet har ingen annan huvudstad gjort en sådan omställning tidigare, och tidsplanen är tuff. Men tillsammans med alla stockholmare som vi värmer, om vi hjälps åt, kommer vi lyckas.

Social hållbarhet

Vi vill göra Stockholm varmare på fler sätt än genom att värma husen med fjärrvärme. Framförallt arbetar vi med att få fler ungdomar som står långt ifrån arbetsmarknaden i arbete. Vi tycker att det är ett viktigt ansvar vi har som lokalt företag. Vi jobbar med olika sorters insatser, som klasscoachning och uppvärmningsjobb. Den röda tråden att vi alltid samarbetar med andra, från Stockholms stad till små frivilligorganisationer, och att vi gärna träffar fler som vill jobba ihop med oss.

Vill du veta mer om hur fjärrvärmen fungerar, klicka här?

Vill du komma i kontakt med oss, klickar här

Nyheter om hållbarhet

Visa alla nyheter Fortsätt läsa