För tillfället ligger Energikontot nere. Vi arbetar på att lösa problemet så fort som möjligt. Du är alltid välkommen att kontakta vår Kundservice på 020-31 31 51 eller kundservice@stockholmexergi.se.

Arbete vid Södra Kungsvägen på Lidingö inleds efter midsommar
Fjärrvärme- och elledningar ska renoveras och bytas ut längs med Södra Kungsvägen. Samtidigt passar Lidingö stad på att renovera gång- och cykelvägen som är i behov av en upprustning. Etapp 1 av arbetet inleds i juni 2018, direkt efter midsommar, och pågår fram till och med oktober. Arbetet sker på en cirka 300 meter lång sträcka från trafikljuset vid korsningen Södra Kungsvägen-Bodalsvägen och fram till strax efter korsningen mot Karlavägen.

Sök efter störningsinfo