Unik möjlighet att köpa köpa fjärrvärme med minusutsläpp

Produktion och användning av energi har historiskt förknippats med utsläpp av växthusgaser. Vi arbetar nu för att skapa en framtid där det omvända sker, där exempelvis en dusch betyder att både du och atmosfären rengörs – samtidigt. Det gör vi genom fjärrvärme med minusutsläpp. 

Stockholm Exergi är först i världen med att lansera produkten fjärrvärme med minusutsläpp. Genom att använda produkten bidrar du som kund till att mängden koldioxid i atmosfären minskar, det handlar alltså om en betydelsefull klimatinsats. Minusutsläppet kan både företag och privatpersoner använda i sitt miljöbokslut och vi erbjuder nya och befintliga kunder som är intresserade av produkten att teckna sig på vår intresselista.

Nu har ni möjlighet att göra en intresseanmälan

Vi erbjuder marknadens enklaste och förmodligen bästa klimatinsats för fastigheter. I dagsläget är volymen av produkten fjärrvärme med minusutsläpp begränsad, men vi arbetar för att öka produktionen genom att utveckla metoderna bio-CCS och biokol. Genom att teckna dig på vår intresselista kan du bidra till utvecklingen.

Vad är nästa steg?

Efter att ni gjort en intresseanmälan blir nästa steg att vi  tecknar en avsiktsförklaring . Ert intresse för produkten fjärrvärme med minusutsläpp blir en viktig pusselbit för oss i det slutliga arbetet med att få en anläggning på plats. Vi kan gemensamt  bidra med konkreta steg för att påbörja klimatomställningen. Satsningen på fjärrvärme med minusutsläpp vill vi berätta om, tillsammans med er som tecknat en avsiktsförklaring.​

Intresset för minusutsläpp är stort inte bara i Sverige, detta är något som bevakas globalt av media och de institutioner inom FN och EU som arbetar med klimatfrågan​. Om vi tillsammans realiserar en industriell produktion av biokol med energiåtervinning med minusutsläpp har vi skapat en unik spjutspets i klimatarbetet​.

Om intresset för produkten är tillräckligt stort, finns förutsättningar att investera i dessa storskaliga anläggningar vilket också stödjer Stockholm Exergi i det fortsatta arbetet för att kunna ta nästa steg och etablera en storskalig bio-CCS anläggning vid Värtaverket.

Anmäl ditt intresse idag

Beräkningsunderlag för Fjärrvärme med minusutsläpp

Fjärrvärme med minusutsläpp är sammansatt genom att stabil kolinlagring i biokol beräknas och fördelas över fjärrvärmen så att fjärrvärmens klimatavtryck neutraliseras och så att ett minusutsläpp om – 100 g CO2e per kWh fjärrvärme genereras. I denna redovisning redogörs för hur produkten beräknas, hur stor produktionen av minusutsläpp var under 2019, försäljningen av fjärrvärme med minusutsläpp under 2019, samt vilken mängd minusutsläpp som kvarstår efter försäljning.