Stockholm Exergi lanserar nu tillsammans med Stockholm Vatten och Avfall produkten fjärrvärme med minusutsläpp. Genom att använda produkten bidrar du som kund till att mängden koldioxid i atmosfären minskar, det handlar alltså om en betydelsefull klimatinsats. Minusutsläppet kan både företag och privatpersoner använda i sitt miljöbokslut och vi erbjuder nya och gamla kunder som är intresserade av produkten att teckna sig på vår intresselista.

Fjärrvärme med minusutsläpp har en klimatpåverkan på minus 100 gram koldioxid för varje producerad kilowattimme värme. Det innebär exempelvis att för en trerumslägenhet på hundra kvadratmeter blir minusutsläppet ett ton koldioxid. Det betyder att framställan av fjärrvärmeprodukten bidrar till att minska koldioxiden i atmosfären.

Volymen av produkten fjärrvärme med minusutsläpp är i dag begränsad, men vi arbetar för att öka produktionen genom att utveckla metoderna Bio-CCS och biokol. Genom att teckna dig på vår intresselista kan du bidra till utvecklingen.

Intresserad av att veta mer? Anmäl ditt intresse så kontaktar vi dig.

Anmäl ditt intresse