Folio Images
+46 8 720 56 00
info@folio.se

Vi låter Energiföretagen förklara i sin smarta video:

Vad säger andra om fjärrvärmen?

Vi är extra glada över att i regeringens energipolitiska proposition (2017/18:228)  så framhålls fjärr- och kraftvärmen som viktiga pusselbitar i det hållbara energisystemet:

”En konkurrenskraftig fjärrvärmesektor och effektiv elanvändning är förutsättningar för att klara den framtida el- och värmeförsörjningen under kalla vinterdagar”

 ”Det är angeläget att möjligheten till högeffektiv elproduktion utnyttjas i bränslebaserad fjärrvärmeproduktion”

Ovanstående citat är hämtade ur regeringens proposition med namn: ”Energipolitikens inriktning ID-nummer: Prop. 2017/18:228

Läs mer direkt i rapporten

 Med gemensam kraft

Vi vet att det vi gör är avgörande både för Stockholms klimatomställning och för att stockholmarna ska ha det varmt och skönt hela vintern. Och ett hållbart Stockholm är ett viktigt steg på vägen mot en hållbar värld. Med gemensam kraft skriver vi historia – en instruktionsbok för städer och jordklot. Stockholm Stad har satt samman de viktigaste delarna för att nå till ett fossilfritt Stockholm 2040.

”Som en av Europas främsta klimatstäder har Stockholms stad gjort klimat- och miljömässig hållbarhet till en integrerad del i alla verksamheter och styrdokument.”

Läs mer här