Varför Värmeoptimering?

Att optimera värmetillförseln baserat på inomhustemperaturen ger ett behagligare inomhusklimat och mer effektiv energianvändning. Tjänsten synliggör eventuella obalanser mellan lägenheterna i fastigheten. Förutom att inomhustemperaturen kan anpassas utifrån årstid och önskemål från boende kan ni även välja mellan tre olika driftlägen – ekonomi, balans och komfort. Stockholm Exergi sänker även er debiterbara effekt med 5 procent direkt vid tecknande av tjänsten.

Hur går det till?

Genom att sätta upp inomhussensorer jämnt fördelade över fastigheten i minst 30 procent av lägenheterna kan man med stor exakthet få den genomsnittliga inomhustemperaturen ni önskar. Vid installation görs en kalibrering av just er fastighets specifika förutsättningar och sedan ser våra algoritmer till att inomhustemperaturen håller sig på rätt nivå. Ni kan sedan enkelt via vår plattform ändra önskad genomsnittlig inomhustemperatur eller driftläge.

Produktblad för Värmeoptimering
Kontakta oss för att beställa Värmeoptimering