Drift- och leveranssäkerhet för fjärrvärme och el är nära sammanlänkat

Fjärrvärmen är viktig för att avlasta elsystemet. När stockholmarna väljer att värma upp sina hus med fjärrvärme istället för med el kan elen användas där den behövs som mest – till exempel för att ladda elfordon, bygga fler bostäder eller etablera nya datahallar. Våra kraftvärmeverk kan dessutom växla till ökad elproduktion när efterfrågan är som störst för att säkerställa drift- och leveranssäkerheten för vårt elnät.

Elektrifieringen av samhället och transportsektorn kommer att medföra nya utmaningar för vårt elnät. Risken för el- och kapacitetsbrist ökar i takt med att elanvändningen ökar. Som konsekvens stiger kostnaderna för elnätsavgifter och elabonnemang. Vi på Stockholm Exergi har lång erfarenhet från att arbeta med drift- och leveranssäkerhet och vill tillsammans med våra kunder bidra till elektrifieringen av samhället och transportsektorn. Genom att erbjuda kostnadseffektiva produkter och tjänster inom smart fastighetsel hjälper vi våra kunder att anpassa och framtidssäkra sin fastighetsel. På så sätt bidrar vi till minskade klimatutsläpp samtidigt som vi minskar kostnaderna för våra kunder genom optimering och energieffektivisering.

Samarbete med GoSol

Tack vare vårt samarbete med GoSol Energi kan vi erbjuda det senaste inom smart fastighetsel såsom eloptimering, gemensamhetsel (IMD), solceller, elbilsladdning och batterier för energilagring. Genom vårt samarbete säkerställer vi att fastighetselen dimensioneras och anpassas med hänsyn till fastighetens övergripande energiprofil. Samtliga produkter samlas även på vår digitala plattform Intelligy, där alla kunder på ett enkelt sätt kan övervaka sin energianvändning, elförbrukning och solelsproduktion på ett och samma ställe.

Gemensamhetsel (IMD)
Genom att se över fastighetens samtliga elabonnemang och slå ihop dessa till ett gemensamt abonnemang möjliggörs sänkta kostnader genom minskade fasta avgifter för elnät samt elhandel.

Eloptimering
Med vår tjänst eloptimering får ni full koll på er
elanvändning samt möjlighet att kontinuerligt balansera (Fasbalansering) er elanvändning mellan elnätets tre faser som levererar el till er fastighet.

Solceller
Genom att installera solceller på fastigheten kan ni producera en stor del av den el ni använder i fastigheten och på så sätt minska mängden el ni köper från elnätet.

Elbilsladdning
Genom att installera elbilsladdare ger ni boende och hyresgäster förutsättningarna för kostnadseffektiv elbilsladdning.

Batterier för energilagring
Med energilager är det möjligt det att lagra egenproducerad solel från dagen till användning på kvällen. Samtidigt kan ni sänka er elnätskostnad genom att jämna ut er topplast.

Läs mer om Smart fastighetsel i vårt produktblad
Kontakta oss för mer information om Smart fastighetsel