Vilka priser blir det 2019?

Efter sju år av i stort sett oförändrat fjärrvärmepris höjer vi nu priset med 1,5 procent* från och med den första januari 2019. Höjningen gäller för Normalpris, Fastpris och Energipris. Priset på tillvalet Klimatneutral värme blir oförändrat.

2019 års priser

Normalpris

Normalpris är det prisavtal som du får om du inte gör något aktivt val. Det består av två delar: en fast del och ett energipris för varje kilowattimme värme som du använder. Här hittar du 2019 års priser:
Prislista småhus

Fast pris

Genom att välja Fast pris kan du binda både den fasta årsavgiften och energipriset du betalar per kilowattimme värme du använder. Du kan binda i två eller tre år. Här hittar du 2019 års priser och prisavtal:
Prisavtal småhus för utskrift (pdf)
Prisavtal småhus e-signering (pdf)

Energipris

Genom att välja Energipris slipper du den fasta årsavgiften, men betalar för din energianvändning. Du binder energipriset du betalar per kilowattimme värme du använder i två eller tre år. Här hittar du 2019 års priser och prisavtal:
Prisavtal småhus för utskrift (pdf)
Prisavtal småhus e-signering (pdf)

Här kan du jämföra årkostnaden mellan Normalpris, Fastpris och Energipris

Klimatneutral värme

Stockholm Exergi klimatkompenserar för de koldioxidutsläpp som kundens köp av fjärrvärme genererar och vilka inte redan klimatkompenerats i Stockholm Exergis egen verksamhet. För tillvalet betalar du en extra avgift per levererad fjärrvärme (kr/MWh). Här  hittar du 2019 års priser – observera att priset är oförändrat under 2019. Här hittar du 2019 års prisavtal för klimatneutral fjärrvärme:
Prisavtal Klimatneutral värme småhus för utskrift (pdf)
Prisavtal för Klimatneutral värme småhus för e-signering (pdf)

 

Ångrar du ett köp eller ett tecknat avtal, fyll i blanketten via Konsumentverkets hemsida och skicka sedan via e-post till kundservice@stockholmexergi.se eller via post till Stockholm Exergi, Kundservice, 115 77 Stockholm.

Allmänna avtalsvillkor

 


*Prishöjningen på 1,5 procent är en genomsnittlig sammanvägd prishöjning, där höjningen för respektive priskomponent (fast del i kronor per år och energi i öre per kWh) varierar. Den faktiska kostnadsförändringen för en enskild kund beror på den aktuella fastighetens energiuttag.