Rengöring av cistern i Ropsten

Vi rengör vår cistern närmast knutpunkt Ropsten. Den kan tillfälligt lukta starkt eftersom vi behöver värma biooljan för att få den flytande men lukten är ofarlig. Vi har satt in åtgärder för att dämpa lukten. Arbetet pågår till slutet av februari och utförs även under helgerna. Välkommen att kontakta vår kundservice om du har några frågor, telefon 020-31 31 51 eller  kundservice@stockholmexergi.se

 

– Som energiföretag har det varit naturligt att fokusera all vår kraft på omställningen till hundra procent förnybar och återvunnen energi i Stockholms fjärrvärme. Men vi är dessutom ett lokalt företag med Stockholm stad som hälftenägare, och vi har en vision om att bidra till en attraktiv stad. Därför är det viktigt för mig personligen att vi dessutom ska medverka till en hållbar stad som förenar och skapar rättvisa förutsättningar för alla, säger vår vd Anders Egelrud.

Sedan 2017 har vi tagit emot flera ungdomar som fått en rad i sina cv:n och som inspireras av oss och vårt företag. Inom ramen för denna satsning på så kallade Uppvärmningsjobb har vi tecknat ett långsiktigt partnerskap med Stockholms stads arbetsmarknadsförvaltning för att kunna göra ännu större skillnad och utveckla arbetet på lång sikt.

 

Vi deltog på Järvaveckan tillsammans med Arbetsmarknadsförvaltningen. Där kunde ungdomarna söka våra Uppvärmningsjobb och själva komma med idéer om hur vi ska fixa jobb för stadens unga.

 

Visa alla nyheter Fortsätt läsa