Större skillnad genom samverkan

Vi tror att vi kan öppna en dörr och ge ungdomar en första rad i cv:t och nya kontakter att gå vidare i arbetslivet. För oss är det naturligt att arbeta genom samverkan, på samma sätt som hela vår verksamhet bygger på att stockholmarna tillsammans värmer varandra. Genom vårt engagemang hoppas vi kunna inspirera kunder och samarbetspartners att agera. Vi lever ju med en övertygelse om att när vi gör saker tillsammans så kan vi nå mycket större resultat än om vi alla skötte sitt och struntade i helheten. Vi har tre olika förslag på hur vi kan jobba ihop:

  1. Studiebesök: Bidra till ungdomarnas kompetensutveckling genom att visa upp er arbetsplats för en grupp ungdomar under några timmar.
  2. Sysselsätta Uppvärmningsjobbare: Ge ungdomarna ytterligare arbetslivserfarenhet genom att visstidsanställa Uppvärmningsjobbare som slutfört sin tid hos oss.
  3. Kopiera vårt koncept: Inför vårt färdiga Uppvärmningsjobbar-koncept i er verksamhet. Här kan vi hitta flera möjliga samarbetsformer och upplägg.

Om du vill utbyta idéer kring samarbeten och initiativ, kontakta oss. Med gemensam kraft kan vi göra stor skillnad!

Visa alla nyheter Fortsätt läsa