Vi fortsätter arbetet att modernisera fjärrvärmen i Stockholm och nu har turen kommit till er fastighet!

Genom att uppgradera vår utrustning för mätdata i fastighetens fjärrvärmecentral skapar vi en bättre och smartare uppvärmning för er bostadsrättsförening oavsett hur kallt det blir ute. Samtidigt lägger vi grunden för ett digitalt och hållbart Stockholm.

Vad innebär det?

En ny uppkopplad mätutrustning gör det möjligt att effektivisera värmen i ert hus på ett helt annat sätt än tidigare. Nu kan ni digitalt följa er förbrukning och med hjälp av flera smarta tjänster få en bättre överblick och därmed veta vilka effektiviseringsåtgärder som bör sättas in.
Arbetet innebär att vi kopplar upp oss digitalt mot er fastighets fjärrvärmecentral för att samla in statistik avseende förbrukning, temperatur, driftdata m.m samt för att vid extremt kalla dagar kunna anpassa hur mycket energi er fastighet använder, i syfte att balansera fjärrvärmen i hela Stockholm för att nyttja energin på ett optimalt sätt.

Kommer det påverka leveransen av värme?

Det kommer ej att påverka befintlig leverans initialt men däremot möjliggöra för dig som kund att få en effektivare fjärrvärmeleverans när styrcentralen blir uppkopplad och smartare.

Varför gör ni detta?

Vi behöver effektivisera användningen av fjärrvärmen, så att ni spar energi samtidigt som ni får det varmt och skönt. Effektiviseringen är nödvändig för att vi inte ska belasta våra spetsanläggningar när det är som kallast och ert värmebehov är som störst.  Till saken hör också att vi har fattat ett klimatbeslut om att göra vår fjärrvärme helt fossilbränslefri redan år 2022.

För att klara det genomför vi en rad olika initiativ.Ett av dem är att i er fastighet – samt i omkring 9 000 andra runt om i Stockholm under en tvåårsperiod – installera modern och effektiv mätutrustning.

Kostar det något?

Nej, denna uppgradering bjuder vi på.

Varför är vi utvalda?

Vi kommer att installera ny modern mätutrustning i omkring 9 000 anläggningar i Stockholmsområdet, och vi tar det systematiskt genom olika stadsdelar. Denna gång har möjligheten kommit till er.

Har ni fler frågor?

 

Nya produkter som förenklar uppvärmningen

Som ett led i uppgraderingen av alla fastigheter i Stockholm har vi tagit fram den nya produkten Intelligy. Intelligy effektiviserar och förenklar hanteringen av uppvärmningen för bostadsrättsföreningar och gör det smidigare att välja vilken genomsnittlig inomhustemperatur ni vill ha i fastigheten via mobilen eller datorn. Intelligy optimerar sedan uppvärmningen baserad på vald temperatur och håller dessutom koll på att värmesystemet fungerar som det ska och meddelar er om något skulle inträffa.

Vill ni veta mer?

Vi vill gärna träffa er och berätta mer om vilka möjligheter denna uppgradering skapar för er förening. Boka en tid med någon av våra experter på länken nedan.

Läs mer och boka en tid