Kartläggning och injustering

Energikartläggning

Är ni nyfikna på hur ni kan sänka era energikostnader? Visste ni att det finns möjlighet för bostadsrättsföreningar och andra små och medelstora företag att söka stöd från Energimyndigheten på 50 % av priset för en energikartläggning?

Genom energikartläggningen får ni svar på frågor som:

–       Kan vi spara pengar genom energieffektivisering?

–       Vilka åtgärder ska vi satsa på och i vilken ordning?

–       I vilket skick är våra tekniska system?

–       Hur kan vi optimera vår fjärrvärmeförbrukning och sänka våra kostnader?

Självklart kan Stockholm Exergi bistå med de åtgärder vi föreslagit. Vi använder både egen personal och pålitliga leverantörer som vi har mångårigt samarbete med.

Produktblad Energikartläggning
Ta kontakt med oss via mail

Injustering

Ojämn värme i fastigheten? Då kan injustering behövas.

Om fastigheten har byggts om eller ventilationen förändrats på något sätt, kan kretsarna i byggnadens värmesystem behöva justeras in. Injusteringen balanserar systemets flöden och styrfunktioner efter de nya förutsättningarna. Som resultat får ni en jämnare temperatur och oftast med energi- och kostnadsbesparingar på köpet.

Produktblad injusteringTa kontakt med oss via mail

Löpande rådgivning. Du vet väl att du alltid kan anlita oss för löpande rådgivning i olika energirelaterade frågor till en timkostnad av 995 kr/tim. Vi har 60 års erfarenhet av energi och stöttar både mindre fastigheter och stora kommersiella fastigheter. Tveka inte att kontakta oss för konsultation.
Du når oss alltid på tjanster@stockholmexergi.se