Rådgivningstjänster

Expertrådgivning

Ta kontroll över energiförbrukningen.

En liten investering som kan ge stor utdelning – i form av bättre komfort och ekonomi. Konsultationen görs utifrån era behov och om ni vill att vi tittar på något specifikt, gör vi gärna det. Våra energiexperter har lång erfarenhet av utredning, analys och projektledning inom energi i alla typer av fastigheter – från villor och flerbostadshus till kommersiella byggnader och industrier.

Genom expertrådgivningen får ni en kvalificerad bedömning av vilka möjligheter ni har att minska era värmekostnader och öka er komfort. Efteråt får ni ett protokoll med slutsatser och förslag på eventuella åtgärder.

Produktblad Expertrådgivning
Ta kontakt med oss via mail

Kurser

Lär er allt om fjärrvärme och ert värmesystem

Att äga eller förvalta en fastighet är ett stort ansvar och ibland kan tekniska delar som värmesystemet kännas svåra att förstå sig på. Men fjärrvärme är enkelt med lite hjälp. Vi ser till så ni lär er mer om tekniken och blir trygga och säkra med hur värmesystemet i er fastighet fungerar. På så vis kan ni också ta beslut baserade på kunskap och känna er trygga i att ni förstår vad er fastighet behöver.

Utbildningen utförs på plats i er fastighet, eller tillsammans med andra som har liknande behov och kunskapsnivå i Stockholm Exergis lokaler i Hjorthagen. Ni bestämmer hur ni vill att er utbildning ska ske.

Produktblad Kurser
Ta kontakt med oss via mail

Energieffektiviseringstjänster

Driftoptimering

Vi följer er under ett år och hittar era optimala inställningar

Värmebehovet varierar mellan årstider och i de flesta fall finns pengar att spara genom att styrningen på fjärrvärmecentralen helt enkelt ställs in rätt. Genom ungefär tre besök över ett års tid kan våra energiexperter hitta de inställningar som gör att ni får ut så mycket som möjligt av den utrustning ni redan har. Innan vi startar tjänsten får ni som fastighetsägare ett estimat på vilken potential fastigheten har till besparing. På så vis vet ni direkt hur snabbt tjänsten återbetalar sig, och hur stort värde driftoptimeringen kan ge er – år efter år.

Lägsta kostnaden (15 000 kr) gäller för fastigheter som inte är utrustade eller beskaffade så att driftoptimeringen blir mer omfattande och/eller komplex att utföra än i normalfallet. Vi ger er gärna en kostnadsfri offert och bedömning av er besparingspotential!

Produktblad Driftoptimering
Ta kontakt med oss via mail

Funktionskontroll

Fungerar er fjärrvärmecentral som den ska?

Nybyggda fjärrvärmecentraler behöver oftast inget underhåll så länge fastigheten i övrigt sköts väl. För dig som så önskar kommer våra servicetekniker och besiktigar fjärrvärmecentralens tekniska tillstånd avseende systemtryck, expansionskärl, temperaturer på varmvatten- och radiatorkrets, motorventiler, pumpar med mera. Besöket tar mellan 30 och 60 minuter. Ni får återkoppling efteråt genom ett protokoll med slutsatser och förslag på eventuella åtgärder. Funktionskontrollen går att köpa som enstaka besök eller teckna som avtal med regelbundna besök. Beställ Funktionskontroll med e-signatur

 Produktblad Funktionskontroll
Ta kontakt med oss via mail

Trygghet

Servicejour

Hjälp när ni behöver det

Det är mycket sällan en fjärrvärmecentral behöver avhjälpande underhåll, men om något händer med er anläggning hjälper vi er så klart. Med fast timpris och jour dygnet runt.

Fjärrvärmen har en mycket hög leveranssäkerhet. Det innebär att du i praktiken alltid kan räkna med att värmen når din fastighet. Information om planerade arbeten på nätet i ditt område når du via denna länk. Kontaktuppgifter till kundservice och felanmälan hittar du här, och du kan ringa till oss när som helst på dygnet. Priserna gäller från 1/9 2017.

Dagtid*:

Övrig tid:

*Som dagtid räknas måndag-torsdag kl. 07:00 – 16:00 och fredag 07:00-14:00.

Produktblad Servicejour
Ta kontakt med oss via mail

Löpande rådgivning. Du vet väl att du alltid kan anlita oss för löpande rådgivning i olika energirelaterade frågor till en timkostnad av 995 kr/tim. Vi har 60 års erfarenhet av energi och stöttar både mindre fastigheter och stora kommersiella fastigheter. Tveka inte att kontakta oss för konsultation.
Du når oss på tjanster@stockholmexergi.se