Varför Solceller?

Många bostadsrättsföreningar och fastighetsägare har ofta goda förutsättningar till att installera solceller på sina tak. Med solceller på taket minskar volymen köpt el från elnätet. Solel är befriad från energiskatt och en investeringskalkyl visar ofta på bra lönsamhet.

Lägre energikostnad höjer även värdet på fastigheten. Solceller har inga rörliga delar som kan slitas ut vilket innebär att de kräver lite underhåll och har lång livslängd.

Hur går det till?

Vi är med er hela vägen från konsultering, projektering, installation, besiktning och löpande underhåll. Solcellsanläggningen kopplas till ett digitalt verktyg som visualiserar produktion, förbrukning och som larmar när något inte står rätt till. Löpande underhåll och service genomförs för att säkerställa att anläggningen fungerar som den ska.

 

Läs mer om Solceller i vårt produktblad
Kontakta oss för mer information om Solceller