Stockholm Exergi -bildbank sommar 2019

Varför Gemensamhetsel?

De fasta avgifterna för elnät och elhandel är ofta en stor del av den totala elkostnaden för boende och hyresgäster i flerbostadshus. Kostnaden har stigit under de senaste åren och mycket tyder på att den kommer fortsätta att öka framöver. Genom vår tjänst Gemensamhetsel ges möjlighet till kostnadsbesparingar med bibehållen kvalitet och leveranssäkerhet.

Hur går det till?

Med vår tjänst Gemensamhetsel, även kallad Individuell mätning och debitering (IMD), slås alla individuella elabonnemang i er fastighet ihop till ett stort gemensamt abonnemang för fastigheten. Detta är betydligt billigare än flera separata elabonnemang. Respektive boendes och hyresgästs elanvändning mäts via separata elmätare och kostnaden för köpt el fördelas korrekt mellan samtliga boende och hyresgäster. Vi är med er hela vägen, från förstudie, till installation och konfiguration av er gemensamma elmätarportal.

 

Läs mer om Gemensamhetsel i vårt produktblad
Kontakta oss för mer information om Elbilsladdning