Varför Elbilsladdning?

I takt med att antalet elbilar ökar i samhället blir också behovet av laddplatser större. Tillgången och kostnaden för att ladda sin elbil på offentliga laddstationer är ofta begränsad vilket gör att många avvaktar med att byta till elbil. Den bästa laddplatsen är ofta bilens ordinarie parkeringsplats och som fastighetsägare blir det därför viktigt att kunna erbjuda laddplatser till de boende.

Hur går det till?

Vi är med er hela vägen från projektering till löpande drift, och hjälper till med ansökningar av investeringsbidrag. Laddinfrastrukturen kopplas upp i ett digitalt verktyg som visualiserar laddning och som larmar när något inte står rätt till. Löpande underhåll och service genomförs för att säkerställa att anläggningen fungerar som den ska.

Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar som investerar i elbilsladdning har möjlighet att söka statligt stöd för halva investeringskostnaden. Resterande investeringskostnad kan finansieras genom höjd parkeringsavgift vilket innebär att installation av elbilsladdning inte medför någon extra kostnad för föreningen.

 

Läs mer om Elbilsladdning i vårt produktblad
Kontakta oss för mer information om Elbilsladdning