Varför Batterier för energilagring?

I takt med elektrifieringen av samhället och transportsektorn har el- och effekttillgång blivit en stor fråga för samhället. Flera väljer att installera solceller för att minska andelen köpt el från elnätet. Solceller producerar dock endast el när solen skiner vilket innebär att ni fortsatt är i behov av att köpa el från elnätet på kvällen.

Genom att komplettera er solcellsanläggning med ett batteri för energilagring kan ni lagra den solel ni producerar på dagen och använda den på kvällen. Därmed kan ni öka er självförsörjningsgrad och ytterligare minska mängden köpt el från elnätet. Samtidigt har ni möjlighet att sänka elnätskostnaden genom att använda batteriets bufferteffekt för att kapa effekttoppar och sänka er huvudsäkring.

Hur går det till?

El kan lagras i batterier för att användas vid tider då priset är högre och då det kan finnas kapacitetsbrist i nätet. Ni kan köpa el från elnätet när den är billig och lagra den i ert batteri för att sedan använda den vid effekttoppar när elpriset är högt.

Idag finns det flera batterilösningar för energilagring som kan kombineras med solceller. Vanligast är batterier av typen litium-jon-batterier men det finns även andra lösningar. Batterier för energilagring möjliggör en större kontroll, styrning och strategi för er elanvändning.

 

Läs mer om Batterier för energilagring i vårt produktblad
Kontakta oss för mer information om Batterier för energilagnring