Varför temperaturkartläggning?

Komfortproblem som kallare temperaturer i en del av fastigheten kan behöva en grundlig kartläggning. För att kunna ge er förbättringsförslag dokumenterar vi temperaturerna under en period och presenterar sedan möjliga åtgärder för en jämnare komfort i fastigheten.

Hur går det till?

Vi sätter ut trådlösa temperaturgivare på strategiska platser i er fastighet som mäter temperaturen under några veckors tid. På så sätt kan vi följa temperaturskillnaden mellan våningsplan men också under olika tider på dygnet. Vi redovisar resultatet i en slutrapport tillsammans med rekommendationer om fortsatta åtgärder.

Produktblad för Temperaturkartläggning
Beställ vår tjänst Temperaturkartläggning