Vad innebär mätvärdesdata?

Med hjälp av etablerad teknik är det enkelt att integrera det system du arbetar i med tjänsten. Du får snabbt tillgång till kvalitetssäkrad information om energianvändning för olika intervall och mätarställningar. All kommunikation sker via formatet fi2xml som är en standard för datautbyte.

Du som kund kan ta fram din energianvändning och följa upp statistik som underlag för tänkbara energibesparingar. På så vis kan du spara pengar samtidigt som du bidrar till en renare och mer hållbar miljö.

Produktblad för Mervärdesdata (fi2xml)
Kontakta oss för att beställa Mervärdesdata