Effektivisering

Energiutredning

Genomgång av värmesystemet i er fastighet

Ta kontroll över energiförbrukningen i er fastighet med en av våra erfarna energiexperter. En liten investering som kan ge stor utdelning – i form av bättre komfort och ekonomi.

Konsultationen görs utifrån era behov och om ni vill att vi tittar på något specifikt, gör vi gärna det. Våra energiexperter har lång erfarenhet av utredning, analys och projektledning inom energi i alla typer av fastigheter – från flerbostadshus till kommersiella byggnader och industrier.

Genom energiutredningen får ni en kvalificerad bedömning av vilka möjligheter ni har att minska era värmekostnader och öka er komfort. Efteråt får ni ett protokoll med slutsatser och förslag på eventuella åtgärder.

Produktblad Beställ 

Energikartläggning

Vår mest ambitiösa tjänst för riktigt stora värmesystem

Här arbetar vi med analyser av samtliga energiflöden i er fastighet och identifierar vilken effektiviseringspotential som finns.

Analysen omfattar värme, kyla, el, gas och vatten och sker i flera steg där vi inventerar, kartlägger och kontrollerar befintliga system. Sedan beräknar vi möjlig effektiviseringspotential och presenterar en plan med åtgärdsförslag och lönsamhetsberäkning. 

Du som kund bestämmer vilka åtgärder du vill satsa på. Självklart kan Stockholm Exergi bistå med de åtgärder vi föreslagit. Vi använder både egen personal  och pålitliga leverantörer som vi har mångårigt samarbete med.

Produktblad Beställ 

Temperaturkartläggning

Är det ojämn temperatur i er byggnad?

Genom att placera ut temperaturgivare på strategiska platser i er fastighet under några veckor, kan vi följa hur temperaturen i byggnaden fördelar sig. Både mellan våningsplan och lokaler, men också över tid. Vi presenterar resultatet och analysen i en slutrapport tillsammans med rekommendationer om fortsatt åtgärd. I vissa fall kan det vara så att flödena behöver justeras i byggnadens eget värmesystem, något som våra energiexperter kan hjälpa er med. Läs mer under tjänsten Injustering.

Produktblad Beställ 

Energideklaration 

Är det ojämn temperatur i er byggnad?

Genom att placera ut temperaturgivare på strategiska platser i er fastighet under några veckor, kan vi följa hur temperaturen i byggnaden fördelar sig. Både mellan våningsplan och lokaler, men också över tid. Vi presenterar resultatet och analysen i en slutrapport tillsammans med rekommendationer om fortsatt åtgärd. I vissa fall kan det vara så att flödena behöver justeras i byggnadens eget värmesystem, något som våra energiexperter kan hjälpa er med. Läs mer under tjänsten Injustering.

Produktblad Beställ 

Rådgivning

Kurser 

Lär er allt om fjärrvärme och ert värmesystem

Att äga eller förvalta en fastighet är ett stort ansvar och ibland kan tekniska delar som värmesystemet kännas svåra att förstå sig på. Men fjärrvärme är enkelt med lite hjälp. Vi ser till så ni lär er mer om tekniken och blir trygga och säkra med hur värmesystemet i er fastighet fungerar. På så vis kan ni också ta beslut baserade på kunskap och känna er trygga i att ni förstår vad er fastighet behöver.

Utbildningen utförs på plats i er fastighet, eller tillsammans med andra som har liknande behov och kunskapsnivå i Stockholm Exergis lokaler i Hjorthagen. Ni bestämmer hur ni vill att er utbildning ska ske.

Beställ

Värmerådgivning

Lär er allt om fjärrvärme och ert värmesystem

Att äga eller förvalta en fastighet är ett stort ansvar och ibland kan tekniska delar som värmesystemet kännas svåra att förstå sig på. Men fjärrvärme är enkelt med lite hjälp. Vi ser till så ni lär er mer om tekniken och blir trygga och säkra med hur värmesystemet i er fastighet fungerar. På så vis kan ni också ta beslut baserade på kunskap och känna er trygga i att ni förstår vad er fastighet behöver.

Utbildningen utförs på plats i er fastighet, eller tillsammans med andra som har liknande behov och kunskapsnivå i Stockholm Exergis lokaler i Hjorthagen. Ni bestämmer hur ni vill att er utbildning ska ske.

Beställ

Löpande rådgivning

Du vet väl att du alltid kan anlita oss för löpande rådgivning i olika energirelaterade frågor till en timkostnad av 995 kr/tim. Vi har 60 års erfarenhet av energi och stöttar både mindre fastigheter och stora kommersiella fastigheter. Tveka inte att kontakta oss för konsultation.
Du når oss alltid på tjanster@stockholmexergi.se