Driftövervakning

Vi hjälper er att helt och hållet sköta driften av er fjärrvärmecentral – dygnet runt, året om.

I Driftövervakning ingår flera olika tjänster. Vi kopplar upp er fjärrvärmecentral digitalt så att den larmar om något inte står rätt till. Dygnet runt, året om. Våra kunniga energiexperter bevakar larmen och agerar om något behöver åtgärdas. Vi bedömer om det är brådskande eller inte och ser till att en tekniker kommer på plats och åtgärdar felet. I Driftövervakning ingår även en funktionskontroll en gång per år, på plats i er fjärrvärmecentral, där vi säkerställer att anläggningen är i gott skick och korrekt inställd inför kommande vintersäsong. Ni får också telefonrådgivning av våra kunniga energiexperter och en årlig driftrapport som hjälper er att planera underhållet.

Pris: 600 kr/mån per mätpunkt exklusive moms. Uppkopplingsavgift 1 900 kr.
Eventuella felavhjälpande åtgärder faktureras separat.

Lanseringserbjudande!
Vi bjuder på uppkopplingsavgiften vid beställning av Driftövervakning senast 30 december 2020 (värde 1 900 kr).

Produktblad  Mejla oss om våra energitjänster

Driftkoll

Vår digitala driftkoll övervakar alla tillgängliga värden från värmesystemet för att säkerställa att varmvatten och uppvärmning fungerar som det ska. På så sätt bibehåller ni en hög komfort samtidigt som problem förebyggs.

Skulle någonting inträffa i ert värmesystem meddelar vi er direkt och ni får även tips och råd om hur ni kan hantera situationen. Om problem uppstår så kan vår servicejour hjälpa er, dygnet runt.

Produktblad Mejla oss om våra energitjänster

Funktionskontroll

Årlig kontroll av fjärrvärmecentralen – fungerar den som den ska?

Våra servicetekniker besiktigar er fjärrvärmecentrals tekniska tillstånd. De kontrollerar till exempel systemtryck, expansionskärl, temperaturer på varmvatten- och radiatorkrets, motorventiler, pumpar med mera. Besöket tar mellan 30 och 60 minuter. Ni får återkoppling efteråt genom ett protokoll med slutsatser och förslag på eventuella åtgärder. Funktionskontrollen går att köpa som enstaka besök eller teckna ett avtal med regelbundna besök.

Produktblad Beställ tjänsten

Injustering

Ojämn värme i fastigheten? Då kan injustering behövas.

Om fastigheten har byggts om eller ventilationen förändrats på något sätt, kan kretsarna i byggnadens värmesystem behöva justeras in. Injusteringen balanserar systemets flöden och styrfunktioner efter de nya förutsättningarna. Som resultat får ni en jämnare temperatur och oftast med energi- och kostnadsbesparingar på köpet.

Produktblad Mejla oss om våra energitjänster

Driftoptimering

Vi följer er under ett år och hittar era optimala inställningar

Värmebehovet varierar mellan årstider och i de flesta fall finns pengar att spara genom att styrningen på fjärrvärmecentralen helt enkelt ställs in rätt. Genom ungefär tre besök över ett års tid kan våra energiexperter hitta de inställningar som gör att ni får ut så mycket som möjligt av den utrustning ni redan har. Innan vi startar tjänsten får ni som fastighetsägare ett estimat på vilken potential fastigheten har till besparing. På så vis vet ni direkt hur snabbt tjänsten återbetalar sig, och hur stort värde driftoptimeringen kan ge er – år efter år.

Produktblad Mejla oss om våra energitjänster

Servicejour

Hjälp när ni behöver det

Det är mycket sällan en fjärrvärmecentral behöver avhjälpande underhåll men om olyckan ändå skulle vara framme hjälper vi er så klart. Dygnet runt. 

Fjärrvärmen har en mycket hög leveranssäkerhet. Det innebär att ni i praktiken alltid kan räkna med att värmen når er fastighet. Information om planerade arbeten i fjärrvärmenätet i ert område når ni via denna länk. Kontaktuppgifter till Kundservice och Felanmälan hittar ni här, och ni kan ringa till oss när som helst på dygnet.

Dagtid*:

Övrig tid:

*Som dagtid räknas måndag-torsdag kl. 07:00 – 16:00 och fredag 07:00-14:00.

Produktblad Mejla oss om våra energitjänster

Löpande rådgivning

Du vet väl att du alltid kan anlita oss för löpande rådgivning i olika energirelaterade frågor i en eller flera timmar. Vårt timpris är 995 kr. Vi har 60 års erfarenhet av energi och stöttar både bostadsrättsföreningar, mindre fastigheter och stora kommersiella fastigheter. Tveka inte att kontakta oss för konsultation.
Mejla oss om våra energitjänster