Drift och underhåll

Driftoptimering

Vi följer er under ett år och hittar era optimala inställningar

Värmebehovet varierar mellan årstider och i de flesta fall finns pengar att spara genom att styrningen på fjärrvärmecentralen helt enkelt ställs in rätt. Genom ungefär tre besök över ett års tid kan våra energiexperter hitta de inställningar som gör att ni får ut så mycket som möjligt av den utrustning ni redan har. Innan vi startar tjänsten får ni som fastighetsägare ett estimat på vilken potential fastigheten har till besparing. På så vis vet ni direkt hur snabbt tjänsten återbetalar sig, och hur stort värde driftoptimeringen kan ge er – år efter år.

Produktblad Beställ 

Injustering

Ojämn värme i fastigheten? Då kan injustering behövas.

Om fastigheten har byggts om eller ventilationen förändrats på något sätt, kan kretsarna i byggnadens värmesystem behöva justeras in. Injusteringen balanserar systemets flöden och styrfunktioner efter de nya förutsättningarna. Som resultat får ni en jämnare temperatur och oftast med energi- och kostnadsbesparingar på köpet.

Produktblad Beställ 

Funktionskontroll

Fungerar er fjärrvärmecentral som den ska?

Nybyggda fjärrvärmecentraler behöver oftast inget underhåll så länge fastigheten i övrigt sköts väl. För dig som så önskar kommer våra servicetekniker och besiktigar fjärrvärmecentralens tekniska tillstånd avseende systemtryck, expansionskärl, temperaturer på varmvatten- och radiatorkrets, motorventiler, pumpar med mera. Besöket tar mellan 30 och 60 minuter. Ni får återkoppling efteråt genom ett protokoll med slutsatser och förslag på eventuella åtgärder. Funktionskontrollen går att köpa som enstaka besök eller teckna som avtal med regelbundna besök.

Produktblad Beställ 

Servicejour

Hjälp när ni behöver det

Det är mycket sällan en fjärrvärmecentral behöver avhjälpande underhåll, men om något händer med er anläggning hjälper vi er så klart. Med fast timpris och jour dygnet runt.

Fjärrvärmen har en mycket hög leveranssäkerhet. Det innebär att du i praktiken alltid kan räkna med att värmen når din fastighet. Information om planerade arbeten på nätet i ditt område når du via denna länk. Kontaktuppgifter till kundservice och felanmälan hittar du här, och du kan ringa till oss när som helst på dygnet. Priserna gäller från 1/9 2017

Produktblad Beställ 

Statistik

Mätsignalenhet

Genom att koppla en mätsignalenhet till energimätaren har du möjlighet att följa energianvändningen i fastigheten i realtid. Mätsignalerna ger aktuell temperatur och effekt. För mätsignalerna ska ge praktisk nytta måste styr- och reglersystemet kunna ta emot, presentera och behandla effekt- och flödesuppgifterna.

Det fins idag fyra olika mätsignalenheter att välja mellan beroende på kommunikationssnitt; enkel pulsutgång, M-BUS, LON och analog signal.

Samtliga mätsignalsenheter har 5 års funktionsgaranti. Stockholm Exergi  ansvarar ej för följdfel av en ej fungerande enhet, t.ex. utebliven effektbegränsning. Mätsignalenheten monteras vid befintlig mätplats, och installationen utförs av Stockholm Exergis partner för mätarhantering. Leveranstid är ca 2 månader.

Välkommen att kontakta oss för tekniska specifikationer, leveransvillkor och prisuppgift.

Produktblad Beställ 

Mätvärdesdata FI2XML

Vi följer er under ett år och hittar era optimala inställningar

Värmebehovet varierar mellan årstider och i de flesta fall finns pengar att spara genom att styrningen på fjärrvärmecentralen helt enkelt ställs in rätt. Genom ungefär tre besök över ett års tid kan våra energiexperter hitta de inställningar som gör att ni får ut så mycket som möjligt av den utrustning ni redan har. Innan vi startar tjänsten får ni som fastighetsägare ett estimat på vilken potential fastigheten har till besparing. På så vis vet ni direkt hur snabbt tjänsten återbetalar sig, och hur stort värde driftoptimeringen kan ge er – år efter år.

Produktblad Beställ 

Intelligy driftkoll 

Intelligy  är ett digitalt verktyg för fastighetsägare och fastighetsförvaltare som förenklar och effektiviserar hanteringen av fastigheter – på ett modernt och digitalt sätt.

På Stockholm Exergi har vi mer än 60 års erfarenhet av att leverera fjärrvärme till stockholmarna. Vi har samlat all vår erfarenhet i Intelligy  för att göra hanteringen och styrningen av fastigheter så effektiv och enkel som möjligt. Resultatet är en digital och automatiserad tjänst som gör både arbetet med fastigheterna och energianvändningen effektivare och smartare.

Fördelarna med Intelligy:

•Styr och hanterar er fastighet digitalt

•Effektivare energianvändning

•Realtidsalarm om något skulle inträffa

•Datadrivna analyser och insikter

Vi kommer gärna ut till er och och berättar mer om om hur Intelligy  kan hjälpa er att arbeta mer digitalt och hur det hjälper er att skapa en effektivare förvaltning.

Produktblad Beställ 

Löpande rådgivning

Du vet väl att du alltid kan anlita oss för löpande rådgivning i olika energirelaterade frågor till en timkostnad av 995 kr/tim. Vi har 60 års erfarenhet av energi och stöttar både mindre fastigheter och stora kommersiella fastigheter. Tveka inte att kontakta oss för konsultation.
Du når oss alltid på tjanster@stockholmexergi.se