Varför injustering?

Kärvar gamla ventiler och för oljud eller har ventilationen förändrats på något sätt? Har fastigheten byggts om och temperaturen är ojämn? Då kan det vattenburna värmesystemet behöva justeras. Den injustering som vi genomför hos er utgör grunden för ett väl fungerande värmesystem och resultatet blir en jämnare temperatur – oftast med energi- och kostnadsbesparingar som följd.

Hur går det till?

Vi startar med en inventering av det befintliga värmesystemet där vi utvärderar funktionaliteten och tittar på tidigare statistik. Vi föreslår nödvändiga åtgärder och startar entreprenaden efter överenskommelse. Om det behövs byter vi ut ventiler och termostater i värmesystemet och sedan ställer vi in varje radiator så att den får rätt flöde. Det kallas för att göra en injustering och balanserar systemets flöden och styrfunktioner efter de nya förutsättningarna.  Under vintern gör vi ett återbesök hos er för att följa upp så att värmesystemet är i balans.

Produktblad för Injustering
Kontakta oss för att beställa tjänsten Injustering